Bericht aan de buurtbewoners van het Saint-Moulin park – Gebruik van het park door de leerlingen

Bericht aan de buurtbewoners van het Saint-Moulin park
Gebruik van het Saint-Moulin park door de leerlingen van de gemeentescholen Knapzak / Les Glycines

In mei jl. informeerde het College van Burgemeester en Schepenen jullie over zijn intentie om in het Saint-Moulin park pedagogische projecten tot ontwikkeling te brengen voor de leerlingen van de Gemeentelijke scholen Knapzak en Les Glycines.

De onderliggende idee bestond erin om diverse activiteiten tot ontplooiing te brengen in een groenere en meer open omgeving en om op die manier de jongeren volop te laten genieten van deze natuurruimte.

Om dit project concreet gestalte te geven werd het park van 17 mei tot 28 juni op maandag en vrijdag voor het publiek gesloten. Deze testfase kende enorm veel bijval, zowel van de kinderen als van de werkgroep met de directies en leerkrachten van de betrokken scholen.

Uitgaande van die vaststelling en om dit mooie project verder te kunnen uitbouwen wordt het Saint-Moulin park binnenkort in een nieuw jasje gestopt. In deze nieuwe, groene inrichting, die voor het overgrote deel wordt gesubsidieerd, krijgen rust en stilte voorrang op de lawaaierige en gespannen sfeer die soms op een speelplaats kan hangen.  Het park wordt ook ingericht met een pedagogische en leerruimte waar les kan worden gegeven.

Deze nieuwe ontdekkings- en multifunctionele groenruimte is tijdens het weekend en de schoolvakanties voor iedereen toegankelijk zodat buurtbewoners en Berchemnaars hun voordeel kunnen doen met deze nieuw ingerichte ruimte.  In de week, van maandag 09.00 uur tot vrijdag 16.00 uur, is het park dan uitsluitend voorbehouden aan de leerlingen van deze twee scholen. 

Dit nieuwe “zen” park wordt in de loop van 2020 officieel geopend.  We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Wij danken jullie alvast voor jullie steun aan dit mooie project daar we uitsluitend samen over de toekomst en de ontplooiing van onze kinderen kunnen waken.

Gepubliceerd op:
14 januari 2020