Bericht aan de buurtbewoners van ’t Hof te Overbeke – Renovatie van de speelplaatsen

Renovatie van het sportveld en van de speelplaatsen (.pdf)
‘PROXI 2020’-project – Lokale sportfaciliteiten

(Verdeling van de wijk info morgen in de voormiddag)

Naar aanleiding van de vorige wijkinfo van maart 2020 en de eerste overlegvergadering over de renovatie van het sportterrein en de speelplaatsen van ’t Hof te Overbeke, wil het College van Burgemeester en Schepenen u informeren over de evolutie van dit dossier.

Dankzij de gewestelijke subsidies in het kader van de zogenaamde ‘Proxi 2020’-projecten (lokale sportinfrastructuren) kunnen verschillende inrichtingen van dit speelterrein worden overwogen. Deze inrichtingen omvatten een nieuw basketbalveld, een speelplaats voor kinderen van 6 tot 12 jaar en een fietstrainingsbaan.

Wij nodigen de bewoners van ’t Hof te Overbeke van harte uit voor een informatie-/ participatievergadering over het project. Dit zal voor iedereen een gelegenheid zijn om zijn opmerkingen en vragen aan het gemeentebestuur kenbaar te maken. Gezien de huidige situatie zal deze vergadering per videoconferentie gebeuren. De plannen zijn tevens beschikbaar in het Huis van Participatie en Burgerschap (na afspraak – 02/463.03.30) of op de website van de gemeente, onder de rubriek Wijkinfo.

De informatie- / participatievergadering vindt plaats op woensdag 24 maart 2021 om 18u
per videoconferentie
U vindt hierna de link voor de vergadering:

https://acberchem.webex.com/acberchem-fr/j.php?MTID=m4d654c4f516adae5d9d376110fe33509

Paswoord: DfcXXmtd964  

Deze link is ook beschikbaar op het onthaalpagina van de gemeentelijke website (www.berchem.brussels). Het evenement wordt ook op de officiële Facebook-pagina van de gemeente ‘1082 Berchem’ gepubliceerd.  

We hopen dat velen van jullie hieraan zullen deelnemen.

Sint-Agatha-Berchem, 17/03/2021

Gepubliceerd op:
18 maart 2021