Bericht aan de inwoners – de Selliers de Moranvillelaan 31 – Bouwen van 3 appartementsgebouwen

In het kader van een voortdurende zorg om de bevolking te informeren brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis van de omwonenden dat de volgende aanvraag aan openbaar onderzoek onderworpen wordt:

de Selliers de Moranvillelaan 31

Afbraak van een bestaand gebouw en bouwen van 3 appartementsgebouwen (72 woningen) – overdekte parking.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 5/03 tot 19/03/2018 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 3 mei 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag geraadpleegd worden op:

Het Huis van de participatie, Gentsesteenweg 1228

  • Maandag en dinsdag van 10u tot 13u
  • Donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • Woensdag van 9u tot 12u
  • Donderdag van 9u tot 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen, bezwaren en aanvragen om over het dossier door de overlegcommissie gehoord te worden kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of nmebarka@berchem.brussels , uiterlijk op 19/03/2018;
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33;

Daarbij wordt er een openbare informatiezitting georganiseerd om het project voor te leggen op woensdag 7 maart om 18u30 in de Raadzaal – Koning Albertlaan 33 (toegankelijk voor iedereen).

Sint-Agatha-Berchem, 28 februari 2018

Het College van Burgemeester en Schepenen

Wijk info (.pdf)

Gepubliceerd op:
28 februari 2018