Bericht aan de inwoners – Project “Porta Agatha”

In het kader van een voortdurende zorg om de bevolking te informeren brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis van de omwonenden dat de volgende aanvraag aan openbaar onderzoek onderworpen wordt:

Afbraak van verschillende panden, vellen van bomen, het bouwen van 157 appartementen met commerciële ruimtes op het gelijkvloers (1847m²) en twee bouwlagen ondergrondse parking (182 parkeerplaatsen)

Het project ‘Porta Agatha’ ontwikkeld zich tussen de Keizer Karellaan (nrs527 tot 557) en de Zellikssteensweg (vanaf de hoek van de Keizer Karellaan tot tegen nrs29-31)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/10/2019 tot 30/10/2019 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag geraadpleegd worden op :

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228: maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u en donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33: woensdag tussen 9u en 12u en donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en klachten worden geformuleerd tot 30 oktober 2019 (zie modaliteiten op https://berchem.brussels/nl/u-inwoner/wonen-en-leven/stedenbouw/openbaar-onderzoek-overlegcommissie/)

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie .

Daarbij wordt er een informatie zitting georganiseerd om het project voor te leggen op donderdag 17 oktober om 19u00 in de zaal 26 gelegen op de tweede verdieping van de 23, Alcyonsstraat (boven het politiecommissariaat) – het lokaal is met een lift bereikbaar.

Gepubliceerd op:
10 oktober 2019