Bericht aan de inwoners – Uitbreiding van de basisschool van het Herlin Instituut

In het kader van een voortdurende zorg om de bevolking te informeren brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis van de omwonenden dat de volgende aanvraag aan openbaar onderzoek onderworpen wordt:

Uitbreiding van de basisschool van het Herlin Instituut voor de opvang van 200 extra leerlingen in structuren aangepast aan type 2 onderwijs volgens de door de aanvrager gewijzigde plannen op basis van de opmerkingen die door de buurtbewoners, het personneel en de leden van de overlegcommissie op de eerste versie van het dossier werden gegeven.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 01/02/2019 au 15/02/2019 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 28 februari 2019 in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag geraadpleegd worden bij het gewestelijke bestuur :

Ter plaatse : BSE – Directie Stedenbouw – Kunstberg 10/13 – 1000 Brussel

  • Van maandag tot vrijdag : ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur, na afspraak via de telefoon (02 432 83 00) of e-mail : scholenplan@gob.brussels. Als u technische uitleg wenst over het dossier, gelieve dat dan te vermelden als u de afspraak maakt.

Op de gewestelijke portaalsite van Brussel Stedenbouw en Erfgoed – Scholenplan.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunt u, uiterlijk op 15/02/2019,

  • Schriftelijk richten aan de gemachtigde ambtenaar door ze ter plaatse of via aangetekende zending in te dienen op dit adres :

Ter attentie van de gemachtigde ambtenaar

Brussel Stedenbouw en Ergoed – Directie Stedenbouw – Kunstberg 10/13 te 1000 Brussel

  • per e-mail richten aan de gemachtigde ambtenaar : scholen@gob.brussels
  • desnoods mondeling kenbaar maken tijdens de publieksraadpleging, op het ogenblik van de afspraak bij de directie Stedenbouw.

Tijdens de publieksraadpleging kan iedereen de gemachtigde ambtenaar schriftelijk vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden. De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 5 dagen vóór de zitting van de commissie beschikbaar op vraag aan de directie Stedenbouw.

Daarbij wordt er een informatiezitting georganiseerd om het aangepaste project voor te leggen op dinsdag 29 januari 2019 om 19u in de Raadzaal – 33, Koning Albertlaan (1ste verdieping) – zaal toegankelijk voor iedereen.

 

Sint-Agatha-Berchem, 21 januari 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen

Gepubliceerd op:
21 januari 2019