Bericht aan de inwoners van de Broekstraat – Nieuwe parkeerplan in uw straat

In het kader van een voortdurende zorg om de bevolking te informeren wenst het College van Burgemeester en Schepenen u in te lichten over de vooruitgangen in het dossier met betrekking tot het parkeren in de Broekstraat.

Het alternerend parkeren dat momenteel van toepassing is impliceert immers verschillende moeilijkheden, zowel voor de mobiliteit als voor de veiligheid en de naleving van de verkeersregels.

Om deze verouderde situatie te regulariseren willen de gemeentelijke autoriteiten een nieuw parkeerplan invoeren en dit plan in het kader van een informatieavond voorleggen.

U wordt van harte uitgenodigd op de informatieavond die zal plaatsvinden op donderdag 28 november om 19u30 bij de sociale kruidenier ‘Babelhut’ van het OCMW – (de Selliers de Moranvillelaan 91).

In de hoop u daar voltallig te mogen ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 20/11/19

Gepubliceerd op:
21 november 2019