Bericht aan de inwoners van de Dendermondestraat – Zone 30

Mevrouw, Mijnheer,

Bij deze wenst het College van Burgemeester en Schepenen u te informeren dat de Dendermonde-wijk weldra als zone 30 ingericht zal worden. Deze beslissing wordt samen met de gemeente Ganshoren genomen teneinde de snelheidsoverschrijdingen van de wagens, die de veiligheid van de voetgangers en fietsers in deze wijk in gevaar brengen, op te lossen.

Concreet zal de straat vanaf 16 april 2018 als zone 30 ingericht worden. Dit betekent, ter herinnering, dat de maximumsnelheid van het verkeer tot 30 km/uur beperkt zal worden.

We zijn overtuigd dat deze maatregelen de veiligheid van de bewoners in uw wijk aanzienlijk zal verbeteren. Het Departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen (02/464.04.74).

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 07/03/18

Gepubliceerd op:
07 maart 2018