Bericht aan de inwoners van de Gisseleire Versélaan & omgeving

Om iedereen de kans te geven zich te informeren vroeg het College van Burgemeester en Schepenen het uitstel van het dossier en de organisatie van een openbare enquête:
Het verbouwen van een zorgresidentie (Le Saule) – Onthaalresidentie voor langdurig verblijf
Gisseleire Versélaan 23

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/11 tot 30/11/2018 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 20 december 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk, of via email nmebarka@berchem.brussels op 30/11/2018 ten laatste.
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de publieksraadpleging kan iedereen de gemachtigde ambtenaar schriftelijk vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden. De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 5 dagen vóór de zitting van de commissie beschikbaar op vraag aan de directie Stedenbouw.

Daarnaast wordt er een informatiesessie georganiseerd waar u kennis kan nemen van het aangepaste project op dinsdag 6 november 2018 om 18u30 – Alcyonsstraat 23 lokaal 26 (op de 2de verdieping en toegankelijk voor iedereen).

Het College van Burgemeester en Schepenen.

Wijk info (.pdf)

Gepubliceerd op:
25 oktober 2018