Bericht aan de inwoners van de Kerkstraat, de J-B Vandendrieschstraat en de Joseph Mertensstraat – Schoolstraat

Zoals we het reeds tijdens de openbare bijeenkomst van 20 juni jl. in de Kantine van GC De Kroon meldden is het College van Burgemeester en Schepenen gunstig voor het proefproject van schoolstraat gedurende 3 maanden in de Kerkstraat om de leerlingen van de St-Albetus / St-Jozefschool de mogelijkheid te bieden hun school veilig te bereiken en te verlaten.

Dit proefproject vindt plaats van 23 september tot 20 december 2019.

Het bestaat uit de sluiting van de straat voor het doorgaand verkeer tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Dokter Charles Leemansstraat:
– van maandag tot vrijdag tussen 8u en 8u30
– op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15u en 15u30
– op woensdag tussen 12u en 12u30
met uitzondering van de feestdagen en de schoolvakantie.

De buurtbewoners worden echter toegelaten de zone, indien nodig, met hun voertuig op zeer matige snelheid te verlaten.

De school zal tijdens de testfase opnieuw de ingang van het schoolcomplex aan de kant van de Bloemkwekersstraat openen op de leerlingen ’s morgens te verwelkomen.

Gedurende dezelfde periode, maar deze keer doorlopend, zal een wijziging van de verkeersregeling in de Kerkstraat getest worden:
– verplichte rijrichting rond het GC De Kroon vanuit de Groot-Bijgaardenstraat via de Kerkstraat en de  J-B. Vandendrieschstraat
– beperkt éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat tussen de Dr Ch. Leemansstraat en de J. Mertensstraat.

Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot de personen van de dienst Mobiliteit die op 22 september 2019 (autoloze zondag) tussen 11 en 18u in het kader van de Mobiliteitsdorp en de Boemboum-activiteit op het Sint-Agathavoorplein aanwezig zullen zijn.

De buurtbewoners zullen ook van 25 november tot 6 december 2019 de mogelijkheid hebben hun advies over deze test op de gemeentelijke website te geven. De adviezen zullen dienen voor de evaluatie van de test door het College van Burgermeester en Schepenen tegen het einde van het jaar.

In de hoop u daar voltallig te mogen ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 16 september 2019.

 

Gepubliceerd op:
18 september 2019