Bericht aan de inwoners van de Kerkstraat en de J.B. Vandendrieschstraat – Heropening van de schoolstraat

Beste inwoners,

Vorige week werd u op de hoogte gebracht van de tijdelijke sluiting van de schoolstraat in de Kerkstraat omdat het voor de school, gezien de gezondheidscontext, moeilijk is om haar veiligheid te waarborgen.

Zich bewust van het belang van de schoolstraat voor de veiligheid, de mobiliteit en de luchtkwaliteit in de omgeving van de school zijn de burgemeester en de betrokken schepen deze week met de schooldirectie bijeengekomen om de best mogelijke oplossing te vinden. De school kon de nodige garanties geven dat zij haar verantwoordelijkheden zal nakomen. Met de hulp van de gemeente zijn voorlopige maatregelen vastgesteld om de schoolstraat op maandag 29 maart weer in alle veiligheid in gebruik te kunnen nemen.

De school zal ’s morgens de slagbomen beheren en de gemeente zal ’s middags (met inbegrip van de woensdagmiddag) het beheer van de slagbomen overnemen, met inschakeling van personeel van de PWA. De gemeenschapswachters zullen ook worden gemobiliseerd en de politie zal ook aanwezig blijven.

Het rooster van de schoolstraten is gewijzigd. Het wordt ’s ochtends met 15 minuten verschoven en zal daarom tijdens schooldagen op de volgende tijdstippen gelden:

Elke ochtend (ma t/m vr) van 8u15 tot 8u45

Woensdag van 11u45 tot 12u15

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u tot 15u30

Deze nieuwe regeling treedt in werking op maandag 29 maart en zal voor het begin van het volgende schooljaar in september volledig opnieuw worden geëvalueerd.

Sint-Agatha-Berchem, 25/03/2021

Gepubliceerd op:
26 maart 2021