Bericht aan de inwoners van de Klissenlaan & omgeving – Installatie van een middenspanningskabel

Zoals u het waarschijnlijk heeft kunnen merken is Sibelga momenteel in de Klissenlaan aan het werken voor de installatie van een middenspanningskabel. Deze kabel die ter hoogte van het nummer 24 op transversale wijze aangelegd wordt zal op termijn tot aan de Keizer Karellaan gaan. Deze werken duren in principe een tiental dagen, dit in functie van de weersomstandigheden.

Hierna zal de gemeente de voetpaden vernieuwen. Deze werf start normalerwijze op 15 mei en loopt in principe door tot 15 juni 2019.

Om een goede uitvoering van deze werken te verzekeren zullen het verkeer en het parkeren in deze zone hier en daar en tijdelijk verstoord worden.

We danken u voor uw begrip ten opzichte van deze tijdelijke hinder en het departement Grondgebiedszaken blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02/563.59.10).

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 30 april 2019

Gepubliceerd op:
30 april 2019