Bericht aan de inwoners van de Openveldstraat, het O. Ruelensplein en de Strijdersstraat

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De gemeente onderneemt binnenkort nieuwe wegenwerken in jullie wijk.

Deze werken starten op maandag 23 oktober en nemen 35 kalenderdagen in beslag.

Ze bestaan uit:

– het maken van een funderingskist
– de asfaltering van het wegdek
– het aanleggen van een verkeersdrempel in de Openveldstraat, rechtover de ingang van de school Saint-Albert, dit voor de veiligheid voor het oversteken van de voetgangers.

De werken die momenteel door Vivaqua ondernomen worden (renovatie van het rioolnet) moeten vóór het starten van onze werf afgerond zijn. U heeft hierover recent een wijkinfo van Hydrobru ontvangen.   

Tijdens de hele duur van de werken zal het verkeer onderbroken worden en zullen wegomleggingen georganiseerd worden. Het parkeren zal per fases verboden zijn.  

De parkeerkaarten die tijdelijk verleend werden kunnen tot het einde van de werf (eind november)  verlengd worden. Nieuwe kaarten kunnen ook aangevraagd worden. Parking Brussels houdt hiervoor een permanentie elke donderdag van 14 tot 19u tot 12 oktober in het Huis van Participatie (Gentsesteenweg 1228) en vanaf 19 oktober Koning Albertlaan 19.

We danken u voor uw begrip en het departement openbare werken blijft tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen (02 464 04 74).

Sint Agatha-Berchem, 10 oktober 2017

Het College van Burgemeester en Schepenen

De pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
11 oktober 2017