Bericht aan de inwoners van de Openveldstraat en het Oscar Ruelensplein – Werken

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De werken aan de Openveldstraat en het Oscar Ruelensplein werden effectief na het eindejaarsverlof hervat.

Deze werken zullen afgerond worden met het aanleggen van een asfaltlaag op 18 en 19 januari. Het aanbrengen van de signalisatie en o.a. van de grondmarkeringen zullen later in functie van de weersomstandigheden gebeuren.

We danken u voor uw begrip en het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar.

Sint-Agatha-Berchem, 11/01/18.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Wijk info formaat (.pdf)

Gepubliceerd op:
11 januari 2018