Bericht aan de inwoners van de Openveldstraat en het Oscar Ruelensplein (meer info)

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Met verwijzing naar onze wijkinfo van 11 januari jl. heeft het aanleggen van asfalt in de Openveldstraat en het Oscar Ruelensplein niet voor 19 januari kunnen doorgaan, dit omwille van de slechte weersomstandigheden.

Men voorspelt milde temperaturen voor de week van 22 januari. Daarom kunnen we bevestigen dat twee asfaltlagen op woensdag 24 januari en donderdag 25 januari aangelegd zullen worden en dat de straat en het plein vanaf vrijdag 26 januari ‘s morgens opnieuw volledig open zullen zijn.

Hierna zal men nog enkel het verkeersplateau voor de school Saint-Albert en de grondmarkeringen moeten afronden maar het gaat hier om plaatselijke tussenkomsten die op de mobiliteit en de algemene toegang tot de wijk geen impact zullen hebben.

Het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

We danken u voor uw geduld en uw begrip.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 22/01/18.

 

Wijk info versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
22 januari 2018