Bericht aan de inwoners van de Potaardestraat & omgeving – Zone 30

Conform de informatiesessie van 3 september jl. wenst het College van Burgemeester en Schepenen u in te lichten dat de definitieve inrichtingswerken van de zone 30 in de wijk Kattenstraat-Potaardestraat momenteel ondernomen worden.

Deze werken gaan vanaf woensdag 16 oktober door in de Potaardestraat (gedeelte tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Zenithstraat). Ze bestaan uit de aanleg van definitieve inrichtingen in verharde materialen (ter hoogte van het nummer 35).

Deze werken zullen 5 werkdagen in beslag nemen. Het verkeer en het parkeren zullen hiervoor gewijzigd worden (specifieke verkeersborden zullen geïnstalleerd worden).

We danken u voor uw begrip en het Departement Grondgebiedszaken blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02/ 563.59.10).

Gepubliceerd op:
15 oktober 2019