Bericht aan de inwoners van de Schoolstraat (Kerkstraat) – Straat opnieuw open voor verkeer

Beste inwoners,

Wij willen u mededelen dat de schoolstraat tijdelijk is opgeheven wegens de moeilijkheden van de school om te zorgen voor het regelmatig openen en sluiten van de slagbomen.

Covid 19, het gebrek aan vrijwilligers en aan onderwijzend personeel dat de school in haar project kan bijstaan, heeft ons om veiligheidsredenen, tot deze moeilijke beslissing die in overleg met de directie is genomen, verplicht.

Door Covid 19 heeft de school ook de openingstijden gewijzigd, die niet meer overeenstemmen met de sluitingstijden van de slagbomen van de schoolstraat, hetgeen een zekere verwarring schept.

De school, begeleid door de gemeente, zal, samen het onderwijzend personeel, de ouders van de school en de vrijwillige bewoners de tijd nemen om zich te reorganiseren. Vervolgens zullen de nodige maatregelen worden genomen om de doeltreffendheid van het systeem te garanderen, zodat de schoolstraat in alle veiligheid opnieuw kan worden geopend.

Intussen is de straat weer open voor verkeer. Wij herinneren u eraan dat dit gedeelte van de straat nog steeds een ontmoetingszone is, wat betekent dat voetgangers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken en dat spelen ook hier is toegestaan. De maximumsnelheid is 20 km per uur en bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen en moeten zo nodig stoppen. Bestuurders moeten ook extra voorzichtig zijn in het bijzijn van kinderen.

Parkeren is verboden, behalve op parkeerplaatsen die met wegmarkeringen of een anders gekleurde ondergrond zijn aangegeven en waarop de letter “P” is aangebracht.

Sint-Agatha-Berchem, 19/03/2021.

Gepubliceerd op:
22 maart 2021