Bericht aan de inwoners van de straten E-Winteroy – Klein Berchem & omgeving – Testperiode éénrichtingsverkeer

Naar aanleidig van de participatieve vergaderingen per videoconferentie van mei jongstleden heeft het gemeentebestuur besloten om van 12 juni tot 30 oktober 2021 een test uit te voeren tot het instellen van éénrichtingsverkeer in de straten van E. Winteroy en Klein Berchem. Het doel van deze aanpak is de rust in de buurt te verbeteren, de veiligheid te vergroten en het verkeer in het algemeen in deze sector te vereenvoudigen

Klein Berchemstraat :  In samenwerking met de gemeente Koekelberg zal het gedeelte van de Klein Berchemstraat tussen de Josse Goffinlaan en het gebouw nr. 36 éénrichtingsverkeer worden, waardoor het de automobilisten verboden wordt de straat op te rijden om de Josse Goffinlaan te bereiken. Het andere deel van de straat (vanaf de rotonde  Basiliek tot nr. 36) zal in beide richtingen toegankelijk blijven. De bewoners van n°32 tot 38 zullen nog steeds toegang hebben tot hun garage.

E. Winteroystraat :  wordt eenrichtingsverkeer ingesteld van de Josse Goffinlaan tot de Basilieklaan, waarbij het de automobilisten verboden wordt de straat op te rijden in de richting van de Josse Goffinlaan en het parkeren aan beide kanten wordt toegestaan.

Op basis van de analyse van de test zullen wij, samen met de afdeling Technische Zaken, beslissen om  deze regeling al dan niet permanent te maken en u van ons besluit in kennis stellen.

Het omleidingsplan (.pdf)

Gepubliceerd op:
10 juni 2021