Bericht aan de inwoners van het Koning Boudewijnplein

Mevrouw, Mijnheer,

De Jeugddienst en de dienst Mobiliteit van de gemeente Sint-Agatha-Berchem organiseren Sint-Agatha-Berchem Dorp / Boemboum op de autoloze zondag 17 september van 11u tot 18u op het Koning Boudewijnplein.

Het verkeer en het parkeren zullen die dag tussen 7u en 20u op het Koning Boudewijnplein, in de Grand-Halleuxstraat, in de Dr. Karel Leemansstraat en op het Sint-Agathavoorplein volledig verboden zijn.

We verontschuldigen ons alvast voor de eventuele hinder die zich hierbij kan voordoen.

U bent natuurlijk vriendelijk uitgenodigd om met uw familie aan deze activiteit deel te nemen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op de Jeugddienst – 02/563.59.20.

Het College van Burgemeester en Schepenen

 

Sint-Agatha-Berchem, 11/09/2017

Vind heir het .pdf van de werfinfo

Gepubliceerd op:
12 september 2017