De gemeente zet haar test van de verkeerswijziging in de Kasterlindenstraat voort

(in samenwerking met de gemeenten Dilbeek en Sint-Jans-Molenbeek)

Eind juni 2018 had de gemeente Sint-Agatha-Berchem besloten om, met het oog op de sluiting van de Leopold II-tunnel door werken, het verkeer in de Kasterlindenstraat te wijzigen naar een éénrichtingsverkeer tussen de Jacques Dormontlaan en de Hobenbosstraat. De Kasterlindenstraat was immers reeds slachtoffer van een hoge verkeersdruk bij het inrijden van de gemeente en zou nog meer worden getroffen door deze veeleisende werf.

Bij de heropening van de tunnel heeft het gemeentebestuur besloten deze test met éénrichtingsverkeer verder te zetten om de terugkerende verkeersproblemen in deze zone in de nabije toekomst opnieuw te kunnen evalueren.

Men heeft ook contact opgenomen met de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Dilbeek. Deze laatste wenst tevens het verkeer op haar grondgebied, onder andere rond de Thaborstraat en De Bergen, te verminderen en wil daarom een éénrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat (tussen de Kerselaarstraat en De Bergen) testen. Concreet betekent dit dat voertuigen komende van de Kasterlindenstraat of de Maricollendreef nog steeds de gemeente kunnen verlaten richting Dilbeek, maar dat voertuigen komende vanuit Dilbeek het Berchem grondgebied niet meer zullen kunnen binnenrijden.

In Dilbeek zal de testfase starten op 18/11/2019 en eindigen op 18/02/2020.  Verkeers- en snelheidsmetingen zullen worden uitgevoerd door de betrokken gemeenten.  De mobiliteitsafdelingen van de drie gemeenten zullen de verschillende verzamelde gegevens vergelijken en een advies uitbrengen over het al dan niet handhaven van het éénrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat.

U wordt van harte uitgenodigd op de informatiesessie die zal plaatsvinden op donderdag 14 november om 19u30 in de raadzaal – Koning Albertlaan 33.

Gepubliceerd op:
07 november 2019