De gemeente Sint-Agatha-Berchem informeert haar burgers van een toekomstige werf aan de grens van de gemeente, die gevolgen zou kunnen hebben voor de mobiliteit van haar inwoners

(Doorgestuurd via persbericht).

De gemeente Sint-Agatha-Berchem wenst haar burgers op de hoogte te brengen van een omvangrijke werf aan de gemeentegrens die een impact kan hebben op de mobiliteit van de Berchemnaren.

De MIVB zal binnenkort vernieuwingswerken ondernemen ter hoogte van de Dansaertlaan en de Brusselstraat (gewestgrens met de gemeente Groot-Bijgaarden).

Deze werkzaamheden, die in twee hoofdfasen zijn verdeeld, vinden plaats van 19 april tot en met 23 augustus 2021 en vereisen een volledige afsluiting van de straten:

Een eerste fase (.pdf) begint op 19/04 en zal duren tot 5/06/21. De Dansaertlaan wordt tot het rondpunt afgesloten. De Brusselstraat zal echter in beide richtingen toegankelijk blijven, zodat gebruikers de gemeente kunnen binnenkomen en/of verlaten. Er zijn geen verdere omleidingen gepland.

De tweede fase (.pdf) begint op 5/06 en eindigt op 23/08/21. Beide straten (Dansaertlaan en Brusselstraat) en het vermelde rondpunt zullen worden afgesloten. Er wordt een omleiding ingesteld voor de op- en afritten via de Hunderenveldlaan, de Zelliksesteenweg en de Keizer Karellaan.

De plannen, met inbegrip van de omleidingen, zijn beschikbaar op de website van de gemeente www.berchem.brussels – home page (rubriek nieuws en/of wijkinfo).

Gepubliceerd op:
06 april 2021