Gebruik van het Saint-Moulinpark door de kinderen van de scholen Knapzak / Glycines

Een ‘Saint-Moulin’ werkgroep samengesteld uit de directies en leraars van de scholen ‘Knapzak’ en ‘Glycines’ heeft een gezamenlijke visie rond het gebruik van het Saint-Moulinpark door de kinderen ontwikkeld, dit in het perspectief van educatieve projecten en om aan de kinderen van jongs af aan de kans te bieden om van een groene en frisse omgeving te kunnen genieten.

In dit opzicht heeft de werkgroep een testweek georganiseerd. Tijdens deze week konden de verschillende actoren van de scholen het park gedurende de dag met hun leerlingen gebruiken. De bedoeling was zowel om het gedrag van de kinderen in een beschikbare openbare ruimte waar te nemen, maar ook de eventuele verplichtingen die met een regelmatig gebruik van de omgeving gepaard gaan, te onderzoeken.

Deze week was bijzonder overtuigend en bemoedigend. De kinderen – ongeacht de leeftijd – hebben de natuuromgeving echt gewaardeerd. De werkgroep wil dan ook voortdoen en de nodige inrichtingen en middelen om dit educatieve project duurzaam te maken, beter onderzoeken.

Het College van Burgemeester en Schepenen steunt dit project en heeft bijgevolg besloten om het Saint-Moulinpark alle maandagen en vrijdagen van 17 mei tot en met 28 juni van 9u tot 15u30 te sluiten en zo aan de werkgroep de gelegenheid te geven de testfase met de kinderen voor te zetten. Het park zal in andere woorden tijdens deze periode voor het publiek gesloten zijn.

We danken u voor uw begrip.  Laten we met dit initiatief samen tot de ontplooiing en het welzijn van onze kinderen bijdragen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 16 mei 2019

Gepubliceerd op:
20 mei 2019