Grote kermis – Bericht aan de handelaars

Bericht aan de handelaars van het Sint-Agathavoorplein, de Koning Albertlaan (tussen het Dr. Schweitzerplein en de Kortestraat/het Gemeentehuis) en de Gentsesteenweg
(tussen de Hubert Blauwetstraat/Strijdersstraat en de Helenalaan)

SEPTEMBERKERMIS

Mevrouw, Mijnheer,

Op initiatief van de Schepen van Handel, Dhr. Thibault Wauthier, en van de dienst “Handel en Festiviteiten”, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de handelaars van het Sint-Agathavoorplein , de Koning Albertlaan en van de Gentsesteenweg, op de straatgedeelten zoals hierboven vermeld, en in het kader van de kermis, toe te laten hun handel open te doen en een kraam te plaatsen voor hun zaak van vrijdag 3 september 2021 tot en met zondag 5 september 2021.

Wij vestigen nochtans uw aandacht op:

  • Naleven van de veiligheidsnormen op de voetpaden – minimum 1,5 meter vrije doorgang;
  • Naleven voor de openbare reinheid.
  • Gelieve Dhr Benoît Tinsy, onze medewerker van de dienst handel, te verwittigen per mail op btinsy@berchem.brussels voor alle uitzonderlijke opening of installatie.

Bedankt voor uw medewerking.

Gepubliceerd op:
01 september 2021