Grote Kermis – Informatie voor de bewoners – Weekend van 3 tot 5 september 2021.

Mevrouw, Mijnheer,

Traditioneel is het 1ste weekend van september feest in Sint-Agatha-Berchem: Kermis, Jaarmarkt, Rommelmarkt, Tentoonstelling en hun Animaties. Volgende activiteiten zijn voorzien:

Van dinsdagavond 31 augustus (om 19u) tot donderdagmorgen 9 september (om 9u): kermisattracties op het Dr. A. Schweitzerplein (tussen de Kerkstraat, de Soldatenstraat, tot aan de ingang van de parking van het Koning Boudewijnplein), het Koning Boudewijnplein, de Grand-Halleuxstraat, de Kerkstraat (tussen de Kortestraat en het Dr. A. Schweitzerplein).

HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN ZAL ER VERBODEN ZIJN VOOR DE HELE DUUR VAN HET KERMISFEEST; DE TOEGANG TOT DE GARAGES ZAL ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT WORDEN, EVENALS HET IN-OF UITRIJDEN VAN VOERTUIGEN. BOVENDIEN ZAL ER PARKEERVERBOD ZIJN IN DE SOLDATENSTRAAT, VANAF Nr 2 TOT AAN DE VICTOR GUNSGAARDE.

Vrijdag 3 september: Jaarlijkse markt: Kortestraat, Kerkstraat en Dr Ch. Leemansstraat.

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN 7U tot 22U.

Zaterdag 4 september : rommelmarkt in volgende straten: Dr. Charles Leemansstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), de Prosper Preserstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), de Kerkstraat (tussen de fontein en de Kortestraat) en de Kortestraat. Verenigingsdorp: J.-B. Vandendriesschestraat (aan beide zijden).

Aanwezigheid van de vaccibus op de Kortestraat van 10u tot 17u.

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN 5U TOT 19U.

Zondag 5 september : Rommelmarkt: Dr. Charles Leemansstraat (tussen Leemans 1 en kruispunt Leemans / Preser). Animaties voor kinderen (CCJ).

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN, VAN 8U TOT 19U.

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen, evenals de leden van de V.Z.W. Officieel Feest comité zijn er zich terdege van bewust dat dit onaangename gevolgen heeft, maar wensen eveneens te onderstrepen dat deze festiviteiten kaderen in het algemeen belang. Wij hopen dat de sfeer rond de kermis u deze ongemakken kan doen vergeten.

Wij danken u voor uw begrip en verzoeken u de blijken van onze oprechte hoogachting te aanvaarden.

Sint-Agatha-Berchem, 25/08/21

Gepubliceerd op:
27 augustus 2021