Herhaling beurtelings parkeren in de Broekstraat

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Hiermee willen we u eraan herinneren dat, sinds de heropening van de Broekstraat in beide rijrichtingen, het beurtelings parkeren opnieuw van toepassing is.

Deze maatregel van beurtelings parkeren is noodzakelijk om een vlot verkeer te verzekeren. Deze zal binnenkort het voorwerp maken van een studie teneinde een aangepaste oplossing voor de buurtbewoners te vinden.

In afwachting en met het oog op de verkeersveiligheid in de buurt leggen we de nadruk op de noodzaak om de geldende reglementering toe te passen.

We danken u voor uw begrip.

Sint-Agatha-Berchem, 6 juni 2018.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
06 juni 2018