Lokale maatregelen in het licht van de sluiting van de Léopold II tunnel

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Zoals u wellicht weet is de Leopold II tunnel aan een grondige renovatie toe. De werken worden gespreid over drie jaar waarbij de tunnel tijdens de week ‘s nachts en gedurende de zomervakantie heel de tijd dichtgaat. Om precies te zijn: de tunnel wordt van 1 juli tot 31 augustus voor alle verkeer gesloten; wat voor het verkeer in onze gemeente uiteraard ook gevolgen kan hebben.

Met het oog op een vlotte verkeersdoorstroming en veiligheid in onze gemeente en gelet op het ontbreken van enige oplossingen vanwege het Gewest, hebben het College van Burgemeester en Schepenen beslist om verschillende maatregelen uit te werken:

  • In de Kasterlindenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingelegd (richting naar Dilbeek, kruising van de Groendreefstraat met de Hogenbosstraat en de kruising met de Jacques Dormontlaan). Die maatregel gaat in op vrijdag 29 juni 2018 vanaf middernacht.

Het inleggen van eenrichtingsverkeer vormt met het oog op een betere doorstroming en veiligheid van het verkeer een testfase (voorlopige aanpassing die na analyse misschien definitief wordt ingevoerd).

  • Bovendien wordt ter hoogte van de Dilbeekstraat aan de grens van de gemeente een verplaatsbaar verkeerslicht geplaatst om het inkomende verkeer ‘s ochtends te sturen. Het verkeerslicht wordt in de week elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur in werking gesteld. Die maatregel gaat in op maandag 2 juli 2018 vanaf 07.00 uur.

Anderzijds hebben de MIVB en De Lijn zich ertoe verbonden om de frequentie van het openbaar vervoer op te drijven zodat eenzelfde frequentie wordt aangehouden als tijdens het schooljaar. Ook de NMBS heeft er zich toe verbonden om meer wagons in te zetten.

Om de laatste ontwikkelingen ter zake te kennen is het raadzaam om geregeld de website van de gemeente www.berchem.brussels evenals onze Facebookpagina 1082berchem te raadplegen. Voor nadere informatie kunt u uiteraard ook steeds terecht bij het departement Grondgebiedzaken (help.tp@Berchem.brussels – 02/464.04.74 – 02/563 59 10).

Sint-Agatha-Berchem, 25 juni 2018

Het College van Burgemeester en Schepenen

Wijk info (.pdf)

Gepubliceerd op:
25 juni 2018