Mededeling aan de inwoners van de Bloemkwekersstraat – Voetbalveld

Mevrouw, Mijnheer,Aanlegwerken op het terrein van de Bloemkwekersstraat zijn een tiental dagen geleden gestart.

Deze groene ruimte, die naast het recent ingehuldigde Fitness Park gelegen is, wordt binnenkort een nieuw voetbalveld en dus een tweede sport- en ontspanningsruimte in deze zone van de gemeente.

Het terrein zal aan beide kanten door een 4 meter hoge hek beveiligd worden. Aan de kant van de straat voorziet men een 7 meter hoge ballenvangnet, dit voor de veiligheid zowel van de jongeren als van de automobilisten.

Het nieuwe voetbalveld van de Bloemkwekersstraat zal voor de kinderen en jongeren vanaf 7 jaar voorbehouden worden terwijl het terrein van het Pirsoulpark in twee gedeeld zal worden en uitsluitend door de kinderen van 2 tot 3 jaar gebruikt zal kunnen worden. Dit alles om specifieke speelruimtes voor elke leeftijd te hebben.

De werken aan de Bloemkwekersstraat moeten de eerste week van oktober afgerond zijn.

We danken u voor uw begrip.

Sint-Agatha-Berchem, 30/08/2018.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Wijk Info (.pdf)

Gepubliceerd op:
31 augustus 2018