Mededeling aan de inwoners van de Kerkstraat en omgeving – Week van de Mobiliteit

N.a.v. de aanvraag van het oudercomité en de directie van de Sint-Jozefschool en de Sint-Albertussschool, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem besloten om, ten uitzonderlijke titel, een Schoolstraat in te richten in de Kerkstraat voor een testperiode tussen 17 september en 21 september 2018.

Deze testperiode vindt plaats tijdens de Week van de Mobiliteit die, zoals ieder jaar, in het Brussels Gewest van 16 tot 22 september 2018 doorgaat.

De Kerkstraat wordt dan afgesloten voor het autoverkeer tussen de Joseph Mertensstraat en de Jean-Baptiste Vandendrieschstraat, van maandag 17 tot en met vrijdag 21 september 2018, op maan-, dins-, donder- en vrijdag, ’s morgens tussen 8u en 8u30 en ’s namiddags tussen 15u en 15u30 en op woensdag tussen 8u en 8u30 en van 11u45 tot 12u15.
Deze maatregel zal gematerialiseerd worden door het plaatsen van een geschikte wegsignalisatie, het plaatsen van Nadarhekken aan beide uiteinden van de sectie van de straat waar het verkeer verboden wordt en de aanwezigheid van een politieagent. Afgevaardigden van de school en ouders zullen voor de omkadering van de kinderen zorgen.

In aanvulling op deze maatregel zal het verkeer in de Jean-Baptiste Vandendrieschstraat vanuit de Groot-Bijgaardenstraat van maandag 17 september om 8u tot vrijdag 21 september om 15u30 verboden zijn. De automobilisten zullen dan ook verplicht rond De Kroon moeten rijden (ingang via de Kerkstraat vanuit de Groot-Bijgaardenstraat en uitgang via de Jean-Baptiste Vandendrieschstraat naar de Groot-Bijgaardenstraat).

Als gemeente willen wij een signaal geven dat wij een veilige, gezonde en aangename schoolomgeving belangrijk vinden en ouders stimuleren om hun auto zo veel mogelijk thuis te laten als ze hun kind naar school brengen of afhalen. Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer komen of de auto een eindje verder van de school parkeren.

Na de testperiode zal een evaluatie plaatsvinden met de buutbewoners, de ouders, de school, de politie en de gemeente.

We danken u voor uw begrip en nodigen de buurtbewoners uit om tijdens deze periode de nodige schikkingen te treffen.

Sint-Agatha-Berchem, 12/09/2018.
Het College van Burgemeester en Schepenen

Mededeling aan de inwoners (.pdf)

Gepubliceerd op:
11 september 2018