Mededeling aan de inwoners van de Maricollendreef – verkeersdrempels

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt heeft het bedrijf STRABO onlangs een nieuwe verkeersdrempel geplaatst in de Maricollendreef.
Om een onverklaarbare reden zijn de twee eerder geïnstalleerde verkeersdrempels losgekomen.
Na analyse werd er een fout erkend door de aannemer.  Daar deze werken nog steeds onder garantie vallen, werd er besloten om deze te vervangen.
De tweede verkeerdrempel, op dit ogenblik in bestelling, zal zo snel mogelijk geplaatst worden.

De aanwezigheid van dit soort dispositief was nuttig gebleken om de overdreven snelheid van voertuigen te beperken.  Bovendien zorgt de invoering van een zone 30 in deze drukke verkeersstraat ook voor meer veiligheid in de wijk.

De gemeente handelt in het belang van de zwakke weggebruiker en vanuit zorg om de veiligheid van iedereen te verbeteren.

Wij danken u voor uw begrip en het departement Grondgebiedszaken blijft te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464.04.74).

Sint-Agatha-Berchem, 28/08/2018.

Het College van Burgemeester en Schepenen

 

Wijk Info (.pdf)

Gepubliceerd op:
29 augustus 2018