Project om de basisschool van het Instituut Herlin uit te breiden voor de opvang van 200 extra leerlingen in de structuren die aangepast zijn aan het type 2 onderwijs.

Om iedereen de kans te geven zich te informeren en zich over het project uit te drukken, vroeg het College van burgemeester en schepenen het uitstel van het dossier en de organisatie van een tweede openbare enquête.

De nieuwe openbare enquête vindt plaats van 05/06/2018 tot 19/06/2018 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 28 juni 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van de openbare enquête kan het volledige dossier van de aanvraag geraadpleegd worden bij het gewestelijke bestuur:

Ter plaatse: Directie Stedenbouw – Noordstation – Vooruitgangsstraat 80 / bus 1 – 1035 Brussel

  • Van maandag tot vrijdag: ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur, na afspraak via de telefoon (02 204 23 77) of e-mail: scholenplan@gob.brussels. Als u technische uitleg wenst over het dossier, gelieve dat dan te vermelden als u de afspraak maakt.

Op de gewestelijke portaalsite van Stedenbouw – stedenbouw.brussels – Scholenplan.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunt u, uiterlijk op 19/06/2018,

  • Schriftelijk richten aan de gemachtigde ambtenaar door ze ter plaatse of via aangetekende zending in te dienen op dit adres:

Ter attentie van de gemachtigde ambtenaar

Directie Stedenbouw – Noordstation

Vooruitgangstraat 80/1 te 1035 Brussel

  • per e-mail richten aan de gemachtigde ambtenaar: scholenplan@gob.brussels
  • desnoods mondeling kenbaar maken tijdens de publieksraadpleging, op het ogenblik van de afspraak bij de directie Stedenbouw.

Tijdens de publieksraadpleging kan iedereen de gemachtigde ambtenaar schriftelijk vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden. De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 5 dagen vóór de zitting van de commissie beschikbaar op vraag aan de directie Stedenbouw.

Daarnaast wordt er een informatiesessie georganiseerd waar u kennis kan nemen van het aangepaste project op woensdag 6 juni 2018 om 20u in de feestzaal – 33, Koning Albertlaan.

 

Sint-Agatha-Berchem, 4 juni 2018

De wijk info (.pdf) te downloaden

Gepubliceerd op:
04 juni 2018