Toelichting bij het afvoeren van de mobiliteitstest rondom de Basiliek

Enkele dagen geleden meldde Mobiel Brussel in een informatiefolder dat de mobiliteitstest rondom de Basiliek werd afgevoerd. Die test moest de bakens uitzetten voor een verregaande modernisering en vereenvoudiging van het verkeer rondom de Basiliek en het Elisabethpark.

Minister Pascal Smet opteerde destijds voor een eerder voorzichtige aanpak waarbij de test tot eenrichtingsverkeer rondom de basiliek werd beperkt; een wat halfslachtige test. Een beetje expert kon verwachten dat dergelijke halfslachtige test ook tot eerder nietszeggende resultaten zou leiden. Vandaag voert de Minister de test af en schuift tegelijk een ambitieuze, algemene en coherente herinrichting van de wijk op de lange baan.

Hij had het daar bij kunnen laten, maar neen … Om geen gezichtsverlies te lijden heeft de Minister een oud plan van de MIVB van onder het stof gehaald waarbij langs de Pantheonlaan over 30 meter eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd tussen de Keizer Karellaan en de Frans Gasthuislaan. Die korte knip zou voor een vlotte doorgang van tram 19 moeten zorgen en voorkomen dat het kruispunt van de Pantheonlaan met de Frans Gasthuislaan door automobilisten wordt geblokkeerd. Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat door die knip alle auto- en vrachtverkeer richting Frans Gasthuislaan, Josse Goffinlaan, Ganshorenstraat, Openluchtstraat, etc. wordt gestuurd. De residentiële wijken van Berchem betalen het gelag. En niets garandeert dat de op dit kruispunt ingewonnen tijd door de tram niet iets verder totaal verloren gaat. Op een bepaald punt komt alle verkeer immers opnieuw samen (bijvoorbeeld bij het naderen van het Schweitzerplein) …

Sint-Agatha-Berchem herinnert er de minister fijntjes aan dat het probleem, meer bepaald een lagere commerciële snelheid van tram 19 ter hoogte van het kruispunt van de Frans Gasthuislaan met de Pantheonlaan, in principe uitsluitend te wijten is aan de niet-naleving van de verkeersregels door bepaalde automobilisten! De aanwezigheid van politiemensen die via een mobiliteitscontract zouden worden gefinancierd in combinatie met het systematisch uitschrijven van bekeuringen aan automobilisten die zich niet aan de regels houden, zou snel een einde stellen aan het onrechtmatig stilstaan van voertuigen op de tramsporen.

Kortom, de Minister haalt de bazooka boven om een mug te verdelgen.

Bij dezen willen wij er aan herinneren dat de gemeente Sint-Agatha-Berchem zich met klem tegen deze nieuwe plannen verzet. Over de volgende weken zullen we dan ook de gevolgen van die beslissing van zeer nabij opvolgen en objectief in kaart brengen. We pleiten dan ook voor het uitrollen van eenvoudige en logische maatregelen ter vervanging van een ondoordacht verschuiven van de verkeersstroom van de ene naar de andere gemeente.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 13/03/18

Versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
15 maart 2018