Zitting van de Gemeenteraad – 6 mei 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 6 mei 2021 (via videoconferentie).

De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Agenda:

Openbare zitting

Dagorde (.pdf)

Burgemeester M. Lamouline – Gemeentesecretariaat

  1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 1 april 2021 – goedkeuring
  2. Politieverordening van de Burgemeester van 2 april 2021 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de hoogdringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen tot 25 april 2021 – bevestiging
  3. Politieverordening van de Burgemeester van 26 april 2021 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de hoogdringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen tot 7 mei 2021 – bevestiging
  4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
  5. Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad – wijzigingen
  6. Enseignement francophone – délégation de signatures de certaines correspondances à des fonctionnaires communaux – approbation

Financiën

7. Beslissing van 17 december 2020 bettreffende de invoering van een belasting op zwembaden – intrekking
8. Tenlasteneming door de gewestelijke fiscale administratie van de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies
9. Kerkfabriek Sint-Agatha – begroting 2021 – gunstig advies

Preventie

10. Mobiliteitscontract 2021 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring

1ste Schepen – M. PoletFranstalig onderwijs

11. Reglement betreffende de toekenning van een premie om het aanleren van het Nederlands in het Franstalig onderwijs te stimuleren – invoering

4de Schepen – M. Bel HousseineGebouwen

12. Sportcentrum, Lusthuizenstaat 1 – renovatie van de stookplaats – onderhoudsprogramma over 5 jaar en verbintenis op eer om het goed niet te vervreemden – goedkeuring

Bijkomende dagorde

13. Motie van 29 april 2021 van Mevrouwen Fatiha REZKI, Laila BOUGMAR en Mélanie VAN HOEF betreffende de strijd tegen het geweld tegen vrouwen en voor de erkenning van het delict vrouwenmoord
14. Motie van 29 april 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende regenbogen in het straatbeeld ter gelegenheid van Belgian Pride
15. Interpellatie van 30 april 2021 van Mevrouw Nathalie MAYOR, Gemeenteraadslid, betreffende het vellen van bomen en de bezetting van ruimte door serres en moestuinen
16. Interpellatie van 30 april 2021 van Mevrouw Nathalie MAYOR, Gemeenteraadslid, betreffende het Wilderbos
17. Interpellatie van 30 april 2021 van Mevrouw Nathalie MAYOR, Gemeenteraadslid, betreffende het gemeentelijk beheer van de blauwe zone
18. Interpellatie van 30 april 2021 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende huisjesmelkers en illegale opsplitsingen van woningen
19. Interpellatie van 30 april 2021 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende het vastgoedproject Openveldstraat
20. Motie van 30 april 2021 van de fracties Open MR, Défi en N-VA betreffende het beschikbaar maken van digitale opnames en integrale verslagen van de Gemeenteraadszittingen

Mondelinge vraag van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de heropening van de terrassen op 8 mei 2021

Gepubliceerd op:
28 april 2021

Meer artikels ?