Analyse van de resultaten van de enquête ‘seksistisch gedrag’

Tussen april en mei werden gedurende ongeveer een maand twee Citizen Dialog Kit-boxen geplaatst aan de tram- en bushaltes Schweitzer en Hunderenveld.

Voorbijgangers konden er reageren op een gemeentelijke enquête over seksistisch gedrag in de openbare ruimte in Sint-Agatha-Berchem.

We willen iedereen die aan de enquête heeft deelgenomen van harte bedanken en geven hier een samenvatting van hun antwoorden (.pdf)

Bedankt voor uw medewerking.

Gepubliceerd op:
04 juli 2024

Meer artikels ?