Gezondheid


Defibrillators

Het recente voorval met de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens Euro 2020 deed de emoties hoog oplaaien. Het toonde duidelijk aan dat snelle hartreanimatie levens kan redden. Het lijkt ons dan ook het geschikte moment om nog even de plaatsen in herinnering te brengen waar er op het grondgebied van de gemeente defibrillators te vinden zijn. In meerdere van onze gebouwen:

 • Gemeentelijke Feestzaal – Koning Albertlaan 33
 • Sporthal – Lusthuizenstraat 1
 • B. Sports – Basilieklaan 14
 • Gemeentelijke basisschool “Les Glycines” (defibrillator met pediatrische set (jonger dan 8 en/of lichter dan 25 kg) – Koning Boudewijnplein 3
 • Bloemendal – de Selliers de Moranvillelaan 124

Maar ook in andere plaatsen van de gemeente :

 • Keizer Karellaan 420 – 560 – 584 ((Brico – Carrefour – Bedrijf)
 • Gentsesteenweg 1154 (Actiris)
 • Technologiestraat 1 (CLB N-Brussel)

Evenals bij het OCMW :

 • RDC gebouw Albert Laurent
 • RDC B@belHut Market
 • Le Tournesol
 • RDC Rusthuis Bloemendal (124, de selliers de Moranvillelaan)
 • Jasmin (77, Kerkstraat)

Basisreanimatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) (.pdf)

—————————————————————————————————————————–

Oktober is de maand van borstkankerpreventie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Wellicht kent u iemand die borstkanker heeft gehad of heeft. De impact op uw dierbare, haar partner, haar familie is bijzonder confronterend en ingrijpend.

“Voorkomen is beter dan genezen”.

Dit geldt ook voor borstkanker. Daarom werken wij als gemeente mee aan de preventie van borstkanker. Preventie sluit niet uit dat iemand borstkanker kan krijgen. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt is de kans op een succesvolle behandeling groter.

Bent u een vrouw tussen 50 en 69 jaar, ingeschreven in het Rijksregister en aangesloten bij een van de 7 partnerziekenfondsen van het RIZIV (zie link hieronder), dan ontvangt u om de 2 jaar een uitnodiging van “BRUPREV Brumammo” voor een mammotest. Deze test is preventief, efficiënt en kosteloos.

Ontvangt u deze brief, geef hieraan gevolg.

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx

Mammografiecentra (.pdf)


Voel je je eenzaam ? Vraag hulp !

Voel je je eenzaam, angstig, droevig of neerslachtig… blijf er niet mee zitten !

Beetje bij beetje zullen we terugkeren naar ons ‘normale’ leven. Of beter gezegd : het nieuwe normaal. Ondertussen moeten we verwerken wat er allemaal gebeurt. Want zo veel mogelijk in ons kot zitten, onze sociale contacten beperken… het is best zwaar. Niet alleen mensen die alleenstaand zijn, ook koppels en gezinnen ondervinden aan den lijve hoe eenzaam het aanvoelt als je afgesloten bent van de wereld en het sociale contact beperkt is.

Luisterend oor dichtbij
Iedereen heeft iemand nodig. Een klankbord, een luisterend oor, een beetje begrip, een schouderklopje. Samen staan we sterker dan alleen. Al is het maar een wandeling met een vriend(in), een telefoontje naar een familielid of een videogesprek met een collega. Alle kleine beetjes verbinding helpen. Mensen zijn nu eenmaal verbindende wezens, op zoek naar interactie. Als dat wegvalt, ervaren we snel een soort leegte. Durf ervoor uit te komen. Vraag hulp als je het even niet meer ziet zitten. Eenzaam, droevig, angstig ? Nood aan een dieper gesprek. Kom ervoor uit, verstop het niet. In onze gemeente staan er tal van mensen en diensten klaar om naar je te luisteren en je te helpen. Om je weer het positieve te laten zien. In Sint-Agatha-Berchem is hulp dichtbij. Dichterbij dan je zou denken.

Waar kan je terecht ?

Je huisarts: een belangrijke schakel in je gezondheidsproces, want hij of zij kent jouw medisch dossier en je achtergrond vaak als geen ander. Bovendien heb je er al langer een band mee. Je huisarts staat dus als eerste klaar om naar je te luisteren. Vaak kan een gesprek je weer op weg helpen. En als het nodig is, kan hij of zij je doorverwijzen naar de juiste professionele hulp.
Psychologische ondersteuning : de contactgegevens van de lokale gezondheidsdiensten of -professionelen (.pdf). Sommige ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van een deel van het honorarium. Aarzel niet om hulp te zoeken !