Het College van Burgemeester en Schepenen.

Samenstelling van het College

Chritian LAMOULINE (Burgemeester): Algemene en juridische zaken, Politie en preventie (coördinatie van dispositieven), Financiën, Stedenbouw, Communicatie, Noord/Zuid-betrekkingen, Human Resources, Toezicht op het OCMW, Burgerlijke stand / Bevolking, Erediensten en begraafplaatsen.

Secretariaat
: Karin Arijs – 02/464 04 72 – karijs@berchem.brussels

Kabinetschef: Fabienne Demaury – 02/464 04 82 – fdemaury@berchem.brussels

Rechtstreeks contact: clamouline@berchem.brussels

Secretariaat van de Schepen : Tel. : 02/563 59 99 – secretarialpool@berchem.brussels

Yonnec POLET (1ste Schepen): Sociale Zaken, Integratie en sociale cohesie, Franstalig onderwijs en schoolinschakeling, Franstalige Jeugd en Naschoolse opvang, Franstalige muziekacademie en Economische Ontwikkeling.

Contact : ypolet@berchem.brussels


Katia VAN DEN BROUCKE (2e Schepen): Transitie (milieu, klimaat, Agenda 21), Participatie en buurtleven, Diversiteit en Gelijkheid (gelijke kansen, mindervaliden, PBM), Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken.

Contact : kvandenbroucke@berchem.brussels

Saïd CHIBANI (3e Schepen): Openbare werken, Parken en Beplantingen, Openbare netheid, Sport, Aankoopcentrale, Economaat en Wagenpark.

Contact : schibani@berchem.brussels

Ali BEL-HOUSSEINE (4e Schepen): Werkgelegenheid (+ PWA en dienstencheques), Huisvesting, Vastgoedbeheer en Gebouwen, Erfgoed en Informatica.

Contact : abelhousseine@berchem.brussels

Thibault WAUTHIER (5e Schepen): Mobiliteit (en parkeren), Culturele Rechten (Franstalige Cultuur en Franstalige Bibliotheek), Lokale handelszaken en Markten, Nieuwe energieën.

Contact : twauthier@berchem.brussels

Agnès VANDEN BREMT (6e Schepen): Families en Ouderschap, Senioren en intergenerationele relaties, Volksgezondheid, Nederlandstalig Onderwijs, Nederlandstalige muziekacademie en Nederlandstalige Bibliotheek.

Contact : avandenbremt@berchem.brussels

Sabrina DJERROUD (7e Schepen): Kinderopvang, Kinderdagverblijven, MCAE (gemeentelijk huis voor kinderopvang) en vooropvang, Festiviteiten, Nieuwe technologieën en Dierenwelzijn.

Contact : sdjerroud@berchem.brussels

Jean-François CULOT : Voorzitter van het OCMW
Kabinetschef : Eric GASORE – 02/482.13.30 – egasore@cpas-ocmwberchem.brussels

Contact : jfculot@berchem.brussels

Voorzitter van de gemeenteraad: Marc VANDE WEYER.

Reglementen goedgekeurd door het College :

Consulteer de reglementen goedgekeurd door het College via EDITORIA, een platform voor de verspreiding van publicaties van gemeenten, regionale instellingen.

Algemeen beleid
Orientatienota – Driejarenplan 2018 – 2021 (.pdf)

De Algemene beleidsnota, en alvorens dieper in te gaan op de verschillende krachtlijnen, die door de meerderheid die het College van Burgemeester en Schepenen steunt, zijn uitgewerkt, wil ik er toch nog even op wijzen dat we in al wat we ondernemen ‘het menselijke aspect’ centraal willen stellen, met alle gevolgen die een dergelijk beleid op het openbare beheer kan hebben.