Leefmilieu


De opdracht van de dienst Leefmilieu bestaat erin toe te zien op de levenskwaliteit van de Berchemse burgers en te waken over het respect voor het milieu in al zijn aspecten. Samenwerking met de dienst Stedenbouw staat daarbij centraal. De dienst Leefmilieu volgt dan ook diverse materies op.

De belangrijkste opdrachten daarbij zijn:

  • het beheren en/of onderzoeken van de aanvragen voor een milieuvergunning van klasse 2 en van klasse 1,
  • het opzetten van openbare onderzoeken, van openbare informatiesessies en van de vergaderingen van de overlegcommissie,
  • het beheren van de “horeca” dossiers,
  • het opsporen en vaststellen van inbreuken en het behandelen van klachten rond milieudelicten (meer bepaald zoals bedoeld in volgende regelgevingen: milieuvergunningen, strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, natuurbescherming en natuurbehoud, bescherming van het oppervlakte- en het grondwater, afvalpreventie en -beheer, …),
  • het beheren van de aanvragen van een premie in verband met het terugdringen van het energieverbruik en de plaatsing van composteervaten,
  • het informeren van de burger over de “energiepremies” van Leefmilieu Brussel,
  • het sensibiliseren van de burger rond respect voor het milieu via het opzetten van campagnes en het schrijven van persartikels en uitwerken van sensibiliserings- en informatiebrochures,
  • het begeleiden van de burger bij het sorteren, terugdringen en beheren van het afval,
  • het beheren van de gemeentelijke moestuinen.

Allen aan de slag in tuin en moestuin!

Met de zomer in aantocht kan eenieder die over een tuin of moestuin beschikt, weer volop profiteren van de geneugten van het tuinieren. Maar, hoe zorg je voor een mooie, fleurige, … tuin met minder water, minder meststoffen en minder afval? Het antwoord ligt voor de hand: composteer je afval!
Met een compostlaagje op de bodem moet je de tuin minder sproeien. Wanneer je groenafval uit de tuin en specifiek organisch keukenafval composteert, help je in hoge mate de Brusselse afvalberg terugdringen. Compost vervangt ook chemische meststoffen die over het algemeen met de minste regen worden weggespoeld waardoor het grondwater alsmaar meer vervuild raakt. Compost voert stikstof aan en alle andere voedingsstoffen volgens de behoeften van de planten. Bloemen en planten zien er fraaier uit omdat in het compost ook bepaalde antibiotica zitten die tal van ziekten kunnen voorkomen.

Aan composteren is niets moeilijks…

Wel moet je een aantal regeltjes in acht nemen. Het Brussels Gewest steunt een vzw bij wie je met al je vragen terechtkunt: Worms vzw, Huis van de Vrede, Van Elewyckstraat 35, 1050 Elsene, tel. & Fax: 02/611 37 53, info@wormsasbl.org of via de website www.wormsasbl.org.
Bovendien geeft de gemeente ook dit jaar weer alle inwoners die in Sint-Agatha-Berchem zijn gedomicilieerd en er zich toe verbinden hun organisch afval (uit keuken, tuin, etc.) te composteren, met een premie voor de aankoop van een composteervat een duwtje in de rug. De premie bedraagt 50% van het aankoopbedrag op basis van de voldane factuur op naam met een maximum van € 50,00 per composteervat, per jaar en per gezin. Maak er gebruik van!
Meer weten: tel. 02/464 04 41 of 02/464 04 40 leefmilieu@berchem.brussels
Toch nog even eraan herinneren dat je ook in Berchem aan het nummer 53 van de Broekstraat een buurtcomposteerpark vindt (net naast de boerderij van Pie Konijn) waar eenieder die thuis niet zelf kan composteren zijn groene, rauwe keukenafval kwijt kan. Nadat je je eerst uiteraard – gratis – lid hebt gemaakt van de vereniging. Meer weten: tel. 02/464 04 41 of 02/464 04 40 compostbroek@hotmail.com

 

Openingsuren:

Het loket van de dienst Leefmilieu is toegankelijk op:
maandag en woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
donderdag van 9.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur
vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Technische informatie wordt enkel na afspraak verstrekt.
Tel.: 02/464 04 40 – Fax: 02/464 04 92 of leefmilieu@berchem.brussels