Verhuizen, werken, containers: reservering op de openbare weg


U wilt renovatiewerken aan uw woning uitvoeren en daartoe moet er een steiger tegen de gevel worden geplaatst. U verhuist en u wilt  de straat gebruiken voor de verhuiswagen.

Voor het gehele gemeentelijke grondgebied geldt dat u, voor u een deel van de openbare ruimte in beslag neemt, een aanvraag moet indienen bij en de goedkeuring moet krijgen van de bevoegde dienst. Bovendien moet u ook de daaraan verbonden kosten hebben vereffend. Elke vorm van gebruik van de openbare ruimte voor privédoeleinden moet dus vooraf worden goedgekeurd (belasting op de bezetting van de openbare ruimte/retributie voor technische diensten). Zodra de ruimte is voorbehouden, brengen gemeentearbeiders de nodige borden aan om te voorkomen dat er op de aangeduide plaatsen wordt geparkeerd.

Wanneer moet u een aanvraag indienen?
  • U maakt zolder of kelder leeg en u wilt voor de deur op straat een container laten plaatsen,
  • Volgende week zaterdag trouwt u en u wilt voor de woning een aantal parkeerplaatsen reserveren,
  • U verhuist en voor de deur  gebruikt U de straat voor de verhuiswagen en/of -lift,
  • Opgepast: elke aanvraag moet worden ingediend minimaal vijf werkdagen voor de datum waarop u de openbare ruimte zal gebruiken.

Dit moet minstens 5 werkdagen voor de effectieve bezetting worden aangegeven.

Indien uw aangifte minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van de bezetting wordt ingediend, wordt het tarief verdubbeld.

Hoe een aanvraag indienen?

Het online formulier is tijdelijk onbeschikbaar.
U kan uw aanvraag per mail op help.tp@berchem.brussels (vul het formulier (.pdf)) indienen.

Meer weten?

02/563 59 18 OF 02/464 04 45 of help.tp@berchem.brussels

Reglementen berieikbaar online :