Dienst Vreemdelingen

De vreemdelingendienst onderneemt verschillende stappen met betrekking tot het verblijf en de vestiging van burgers uit de vreemdeling die als werknemer, student, onderzoeker, houder van voldoende bestaansmiddelen, gezinshereniging, echtgeno(o)t(e), partner, stijgende van, dalende van, kandidaat-vluchteling, enz… In de gemeente wensen te verblijven.

Gelet op het specifieke karakter van de behandelde dossiers in het noodzakelijk dat de betrokkenen persoonlijk aanwezig zijn. De betrokkenen moeten in het bezit zijn van een identiteitsdocumenten of de verblijfstitel of van enig ander bewijsstuk.

Brexit :

Alle burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun gezinsleden (echtgenoten/Kinderen) moeten vóór 31 december 2021 een aanvraag indienen voor een wijziging van hun verblijfskaart.

Voor inlichtingen betreffende de verschillende soorten verblijf en documenten voor te leggen.

Voor informatie over legalisaties en visum :

Voor informatie over asielzoeker of over de asielprocedure :

Voor informatie over zelfstandigen :

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie : https://economie.fgov.be

Voor informatie over de arbeidskaarten wordt de unieke vergunning:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  https://economie-werk.brussels/gecombineerde-vergunning-andere-gevallen

Openbare Dienst van Wallonië : https://emploi.wallonie.be/en/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail.html

Vlaanderen, startpunt voor werk en sociale economie Vlaams Gewest:

https://www.vlaanderen.be

Voor de registratie van een huurovereenkomst:

  • Kruidtuinlaan 50 Verpakking 3954 – 1000 Brussel

(ingang naast metrostation Kruidtuin) Tel. : 02 572 57 57

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren-verhuren/registratie-huurcontract

Opvang van nieuwkomers/inburgeringstrajecten:

Openingsuren:

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.

  • Donderdag avond van 16 uur tot 19 uur gebeurt enkel op afspraak
  • Tel. : 02 563 59 35
  • E-mail : etrangers@berchem.brussels

Als u ons wilt bellen, kunt u ons het beste van maandag tot donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur.