Dienst Vreemdelingen

De Dienst Vreemdelingen onderneemt verschillende stappen rond het verblijf en de vestiging van burgers die uit het buitenland komen om in de gemeente te verblijven als werknemer, student, onderzoeker, die over voldoende bestaansmiddelen beschikken, in het kader van de gezinshereniging, als asielzoeker, etc.

Gelet op het specifieke karakter van de behandelde zaken is het wenselijk dat de betrokkene zich persoonlijk aanmeldt aan het loket, in het bezit van zijn identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.

Meer informatie over de verschillende soorten van verblijf en de juridische grondslag vindt u bij:

Informatie i.v.m. de legalisatie of over het visum:

Voor informatie over het Asielstatuut of over de Asielprocedure kunt u de volgende site raadplegen:

 • Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: www.cgvs.be
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers: www.fedasil.be

Informatie voor zelfstandigen:

 • FOD Economie, KMO Middenstand en Energie

Informatie rond de arbeidskaart:

Voor het registreren van een huurcontract:

Om een geschreven huurcontract te registreren moet u met het huurcontract en 2 kopieën naar onderstaand adres:
 • Registratiekantoor Brussel VI
  Regentschapsstraat 54 – 1000 Brussel (4e verdieping) open van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur (aanwezigheid gewenst voor 11.30 uur)
  Tel: 02/577 42 70 – Fax: 02/579 63 83 – bur.enr.bruxelles6.baux@minfin.fed.be

Openingsuren Dienst Vreemdelingen:

 • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
 • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur
 • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur

Tel.: 02/563.59.35