Sneeuwruimen van de wegen

Het is misschien wel nuttig om even de verschillende maatregelen in herinnering te brengen die de gemeente heeft genomen om de wegen van de gemeente zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken.

Op eenvoudig verzoek van de gemeente of van de politiediensten (buiten de normale kantooruren) moet STRABO, in het kader van de overheidsopdracht die hen toevertrouwd wordt, met zijn materiaal uitrukken. In het kader van deze opdracht stuurt deze onderneming dagelijks een weerbericht aan het departement Openbare Werken aan de hand waarvan de ogenblikkelijke tussenkomst van de dienstverlener STRABO en/of van de gemeentelijke diensten gepland kan vorderen.

Bij elke interventie wordt de dienstverlener STRABO begeleid door een afgevaardigde van de gemeente die het correcte verloop van de strooiwerken controleert. Bovendien wordt het traject van de strooiwagens door een gps-programma bepaald om het goede verloop van de procedure na te gaan.

Op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem lopen gemeentelijke wegen en gewestwegen (technisch beheerd door het Gewest). Een aantal wegen van de gemeente worden voor het sneeuwruimen als prioritair beschouwd en dit volgens hun blootstelling, eventuele hellingsgraad, maar eveneens volgens de benuttingsgraad door onder meer het openbaar vervoer.

De gemeente staat ook in voor het beheer van de voetpaden langs de openbare gebouwen. Maar wat betreft de privé-voetpaden is dit een verplichting van de inwoners van het gebouw.

 

Wat zijn jouw plichten? déneigement

Het Algemeen Politiereglement (APR) stelt het duidelijk in volgende artikelen:

Art. 74. De voetpaden die met sneeuw of ijzel bedekt zijn, moeten geruimd of slipvrij gemaakt worden over twee derde van hun breedte, met een minimum van 1,50 meter.

De sneeuw moet op en aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Dit moet uitgevoerd worden door de personen die belast zijn met het onderhoud van de voetpaden (huurder, eigenaar, conciërge, bewaker, …). Bij eventuele ongevallen kun je burgerlijk aansprakelijk worden gesteld!

Administratieve geldboete van maximaal 100,00 euro in geval van overtreding.

Art. 75. IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden.

Administratieve geldboete van maximaal 100,00 euro in geval van overtreding.

Art. 76. Het is verboden op de openbare weg bij vorst water te gieten of te laten vloeien en glijbanen aan te leggen;

Administratieve geldboete van maximaal 80,00 euro in geval van overtreding.

De volledige versie van het APR is beschikbaar op de website www.1082berchem.brussels onder de rubriek politie.

Enkele tips:

  • Maak het voetpad zo snel mogelijk sneeuwvrij en wacht niet te lang om te vermijden dat de sneeuw door voorbijgangers wordt aangestampt: hoe sneller je de sneeuw verwijdert, hoe makkelijker de karwei!
  • Gooi de sneeuw niet op de rijbaan: het kan het verkeer immers alleen maar nog sterker hinderen.
  • Maak de watergreppels en rioolmonden sneeuwvrij: bij dooi vloeit het water dan vlotter weg.
  • Strooi pas zout wanneer het voetpad volledig sneeuwvrij is: je moet minder zout strooien en je krijgt sneller een beter resultaat (de aanbevolen strooihoeveelheid bedraagt 25 g per m²).