Nieuws

Een pesticidenvrije gemeente

De dienst Leefmilieu werkt intussen al jaren aan de ontwikkeling van alternatieven voor pesticiden. De onderzochte technieken moeten aan meerdere criteria beantwoorden: ze mogen geen gevaar vormen bij de toepassing ervan en moeten gebruikersvriendelijk zijn. Ook na het aanbrengen mogen de onderzochte technieken of producten geen gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek werkte de dienst Leefmilieu een brochure (.pdf) uit waarin de alternatieven voor pesticiden worden beschreven.