Huwelijk

De nieuwe wetgeving op het huwelijk is van kracht sinds 2000. Voordien diende elke huwelijksafkondiging openbaar te worden gemaakt.

Nu gebeurt de aangifte van huwelijk aan het loket van de Dienst Burgerlijke Stand door:

  • beide huwelijkskandidaten samen,
  • één van beiden, in het bezit van een gelegaliseerde volmacht van de afwezige huwelijkskandidaat.

Deze aangifte gebeurt bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar één van de huwelijkskandidaten of waar beiden zijn ingeschreven.
Sinds 1 februari 2006 is de nieuwe wet inzake de vereenvoudiging van formaliteiten voor het huwelijk van toepassing en vraagt de Ambtenaar van de Burgerlijke zelf:

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte, opgesteld in België,
  • een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister,
  • een bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk.

Meer weten?
Dienst Burgerlijke Stand
Tel.: 02/464 04 61

Openingsuren:

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur