Gemeentelijke atlas

Een van de werktuigen van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan goedgekeurd door de Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem is de gemeentelijke atlas. Deze laat toe strategische inlichtingen voor het beheer van de gemeente te verzamelen. Het voordeel van dit werktuig is onder andere het plannen van de te ondernemen acties in functie van de werkelijke situatie op het terrein.

Beheer:
Grondgebied:
Wandelingen:
Mobiliteit:
Openbare weg: