Wijkcomité’s

Uw gemeente wil zich dag in dag uit inzetten om op een aangename manier samen te leven! We willen immers dat Sint-Agatha-Berchem een gemeente op mensenmaat blijft en dat de relaties tussen het bestuur en de inwoners eenvoudiger worden; we willen continu oor en oog hebben voor UW  noden en UW projecten.

Bij het uitbouwen van dat harmonieus ‘Samenleven’ – waarvan we allemaal dromen – heeft iedere burger een rol te spelen. Het welslagen van het ‘Samenleven’ is niet alleen een zaak van financiële en/of materiële middelen, het is evenzeer en eerder zelfs, een zaak van echte betrokkenheid van de inwoners die er continu naar streven om deze gemeente verder tot ontwikkeling te brengen.

Uw mening doet er inderdaad toe! Vandaar dat we ook een meer directe communicatie tussen U en ONS willen uitrollen, zodat u ons uw suggesties, uw vragen, uw dagdagelijkse bekommernissen kunt doorspelen. Op onze beurt willen wij u helpen om de projecten van UW wijk in de steigers te zetten en zullen we ervoor zorgen dat de contacten tussen de Berchemnaren en hun gemeentelijke verantwoordelijken duidelijker en vlotter verloopt.

Wilt u een feestje, een rommelmarkt, een aperitiefmoment organiseren om uw buren beter te leren kennen of om met hen van gedachten te wisselen over een project dat de levenskwaliteit in uw wijk naar een hoger niveau zou kunnen tillen? U hebt een idee om het samenleven in uw straat, uw gemeente aangenamer te maken? U had graag makkelijker uw mening geventileerd over dit of een ander project van de gemeente?

Dan reiken wij u hier de oplossing aan: een eigen Wijkcomité!

Een Wijkcomité, wat is dat?

Een Wijkcomité is een vereniging van burgers die bekommerd zijn om de levenskwaliteit in hun wijk. Het is het overlegplatform bij uitstek tussen de inwoners van een wijk en hun lokale verkozenen. Een wijkcomité heeft niet de individuele belangen van de buurtbewoners voor ogen, maar komt op voor de thema’s die het algemeen belang dienen: verkeer, netheid, nabuurschap, veiligheid, duurzame ontwikkeling… Een wijkcomité draagt bij van het uitwerken van beslissingen waarbij zij betrokken partij is, en kan daarbij de rol van eiser, aanbrenger van voorstellen en stuwende kracht bij acties spelen.

Lijst van de wijkcomités (.pdf)

Ziet u dat zitten? U bent van harte welkom!

Meer info : Huis van Participatie – Gentsesteenweg 1228 – mwalschaert@berchem.brussels & jroland@berchem.brussels