Op zijn fiets

Ruim baan voor koning fiets?

De fiets was in Sint-Agatha-Berchem heel lang niet echt in trek omwille van de vele hellingen en het ontbreken van enige specifieke uitrusting in de gemeente. Maar intussen waait er een andere wind. Met de installatie van alsmaar meer Villo stations en de aanleg van een aangepaste fietsinfrastructuur, evenals het succes van de elektrische fiets liggen de kaarten heel anders. Om nog een stap verder te gaan liet de gemeente in 2014 een BYPAD audit (Bicycle Policy Audit) uitvoeren die het Gemeentelijk Fietsplan ten grondslag ligt.

De audit Bypad (begin 2015)
De kaart met fietsinfrastructuur (+ Villo station)

Een fiets nodig?

Het “Villo!” vrije fietshuursysteem kent alsmaar meer bijval. De oplossing past in een beleid dat ernaar streeft om het gebruik van de fiets in de stad te bevorderen en de intermodaliteit van het openbaar vervoer verder te ontwikkelen. Het “Villo!” net telt vandaag de dag ruim 200 stations verspreid over het gehele gewest. De dekkingsgraad wordt dan ook alsmaar beter.

Villo is sinds 2010 aanwezig in Sint-Agatha-Berchem met 7 stations:

  • J. Goffinlaan (hoek met de Strijdersstraat),
  • K. Karellaan (hoek met de Ganshorenstraat),
  • op de hoek van de Gentsesteenweg met de Koekelberglaan,
  • aan het Schweitzerplein (ter hoogte van de Josse Goffinlaan),
  • op de hoek van de Gentsesteenweg met de Zelliksesteenweg,
  • op de hoek van de Koning Albertlaan met de Kortestraat (gemeentehuis),
  • aan de Vandendrieschstraat ter hoogte van De Kroon (cultureel dorp).

Voorts is er nog een “Villo!” station gepland aan het station van Berchem zodra de werken daar in de wijk zijn afgerond. Gelet op het intussen geboekte succes staat de installatie van nog andere stations nu al hoog op de agenda.
Meer info: www.villo.be