Op zijn fiets

Ruim baan voor koning fiets?

De fiets was in Sint-Agatha-Berchem heel lang niet echt in trek omwille van de vele hellingen en het ontbreken van enige specifieke uitrusting in de gemeente. Maar intussen waait er een andere wind. Met de installatie van alsmaar meer Villo stations en de aanleg van een aangepaste fietsinfrastructuur, evenals het succes van de elektrische fiets liggen de kaarten heel anders. Om nog een stap verder te gaan liet de gemeente in 2014 een BYPAD audit (Bicycle Policy Audit) uitvoeren die het Gemeentelijk Fietsplan ten grondslag ligt.

Inrichtingen voor fietsers (+ Villo station)

Een fiets nodig?

Het “Villo!” vrije fietshuursysteem kent alsmaar meer bijval. De oplossing past in een beleid dat ernaar streeft om het gebruik van de fiets in de stad te bevorderen en de intermodaliteit van het openbaar vervoer verder te ontwikkelen. Het “Villo!” net telt vandaag de dag ruim 200 stations verspreid over het gehele gewest. De dekkingsgraad wordt dan ook alsmaar beter.

Villo is sinds 2010 aanwezig in Sint-Agatha-Berchem met 7 stations:

 • J. Goffinlaan (hoek met de Strijdersstraat),
 • K. Karellaan (hoek met de Ganshorenstraat),
 • op de hoek van de Gentsesteenweg met de Koekelberglaan,
 • aan het Schweitzerplein (ter hoogte van de Josse Goffinlaan),
 • op de hoek van de Gentsesteenweg met de Zelliksesteenweg,
 • op de hoek van de Koning Albertlaan met de Kortestraat (gemeentehuis),
 • aan de Vandendrieschstraat ter hoogte van De Kroon (cultureel dorp).

Voorts is er nog een “Villo!” station gepland aan het station van Berchem zodra de werken daar in de wijk zijn afgerond. Gelet op het intussen geboekte succes staat de installatie van nog andere stations nu al hoog op de agenda.
Meer info: www.villo.be

Premie bij aankoop van een fiets of step

Met de fiets? Of met een step? Berchemnaren die zo’n rijwiel aankopen kunnen daar voortaan een premie voor krijgen:

 • 50€ voor een klassieke fiets
 • 100€ voor een elektrische step waarmee je de weg op kunt,
 • 200€ voor een bakfiets (onder een “bakfiets” verstaat men een fiets voorzien van een verbreding vooraan die het vervoer van goederen of kinderen mogelijk maakt, in overeenstemming met artikel 46.1 4 van de Wegcode die bepaalt dat een fiets niet breder mag zijn dan 1 meter)
 • 200€ voor een elektrische fiets (onder een “elektrische fiets” verstaat men een rijwiel met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, als de fietser stopt met trappen).

NB : Het bedrag van de premie is maximum 15% van het aankoopprijs.

De premie is van toepassing voor alle fietsen en elektrische autopeds gekocht in de periode tussen  01.07.2021 en 31.12.2022 (de factuurdatum is rechtsgeldig).

Aanvragen kunnen worden ingediend door meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente. Bovendien kunnen niet meer premies worden aangevraagd dan het aantal personen vermeld op het attest van gezinssamenstelling. Tot slot moeten de elektrische fietsen of steps ook worden gegraveerd. We vestigen de aandacht erop dat al deze toekenningsvoorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.

Een aanvraag indienen

Het aanvraagdossier met de hierna beschreven documenten moet schriftelijk of per mail worden ingediend bij het gemeentebestuur:

 • het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier 
 • een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur, op naam van de aanvrager
 • Een verklaring op eer dat men, als de gemeentediensten hierom vragen, in het bezit is van betreffende fiets of step.

NB: De premie dient binnen de vier maanden vanaf de aankoopdatum te worden aangevraagd (factuurdatum).

Fietsendiefstal bestrijden: platform ‘mybike’

Om de strijd met de fietsendieven aan te binden en de verkoop van gestolen fietsen een halt toe te roepen heeft het Gewest het “MyBike” platform ontwikkeld. Op die website kun je je fiets registreren en met behulp van een sticker identificeren.

In slechts enkele minuten kun je een fiche aanmaken met daarop alle gegevens van je fiets (foto, merk, kleur, …). Je krijgt dan later per post een onverwijderbare te bevestigen sticker toegestuurd.

Iedereen met een smartphone, bv. een potentiële koper op een wijkagent, kan zo nagaan of een fiets al dan niet gestolen werd.

Wanneer een fiets wordt doorverkocht, staat het platform toe dat de fiets aan een andere eigenaar wordt toegewezen.

Mocht je fiets op een dag toch worden gestolen, kun je dit via het MyBike platform melden. Op die manier weet iedereen die de sticker op jouw fiets scant, dat het om een gestolen exemplaar gaat.

Let op: het melden van de diefstal van je fiets op het platform vervangt niet de aangifte bij de politie!

INFO www.mybike.brussels

Andere interessante websites: