De Gemeenteraad


De Gemeenteraad komt over het algemeen elke laatste donderdag van de maand samen om 20.00 uur, in de raadszaal, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

De data van de zittingen van de Gemeenteraad van 2018 zijn: 25 januari – 1er maart – 28 maart (woensdag) – 9 mei (woensdag) – 21 juni – 6 september – 25 oktober – 1ste december (installatie nieuwe Gemeenteraad) – 10 december (verkienzing OCMW -en Politieraadsleden) – 13 december.

De agenda van de volgende zitting (op papier) kan gratis worden verkregen op het secretariaat van de gemeente 7 dagen voor de zitting. U kunt deze eveneens via de post verkrijgen (prijs: € 15,00 per jaar). Inlichtingen op het secretariaat van het gemeentebestuur: 02/464 04 15.

Interpellatierecht van de inwoners tijdens de Gemeenteraad

U wilt de aandacht van de verantwoordelijke politici op een bepaald onderwerp vestigen?  Dat is perfect mogelijk!

Downloaden hier het document en het formulier.

Samenstelling van de Gemeenteraad:

  • Politieke fracties van de meerderheid: LBR, PS-sp.a en ECOLO-GROEN
  • Politieke fracties van de oppositie: MR, DéFI, en N-VA

De lijst van de Gemeenteraadsleden

Gemeenteraden

Consulteer de agenda’s, interpellaties (en antwoorden) en registers van de Gemeenteraad, reglementen en berichten van het College, begroting en rekeningen, belastingen en retributies en verordeningen van de Burgemeester via EDITORIA, een platform voor de verspreiding van publicaties van gemeenten, regionale instellingen.

Gemeenteraden (tot september 2016)

 

 Archieven