Interpellaties – Mondelinge vragen en antwoorden – Motie

23.06.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (stedenbouwkundige perimeter van het Schweitzerplein) (.pdf)

23.06.2016 – Interpellatie van dhr. Dirk Moors (Housing First) – (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (Mobiliteitsplan van de Gemeente) (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (woningsfonds)(.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (opnieuw dynamisch maken activiteit commerciële knooppunten)(.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (afwezigheid schoolinstelling middelbaar onderwijs – verwerping antwoord Burgemeester) (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijke antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (rekeningen Franstalige openbare bibliotheek)(.pdf)

26.05.2016 – Antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (samenwerking SAB – Grand-dakar)(.pdf)

26.05.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het uitblijven van het arbeidsreglement)Uittreksel uit het register der beraadslagingen (.pdf)

26.05.2016 – Antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (.pdf)

26.05.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van duurzame mobiliteit)(.pdf)

26.06.2016  – Antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (.pdf)

28.04.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (middelbare school) (.pdf)

28.04.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Pollet ( berop bij de Raad van de State ingediend door Sint-Lamberchts-Woluwe) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (opzetten van een ondersteuned adviesmiddel en analyse van een “Overgangsgemeente”) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (bekledingen van de speelpleinen) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (verlichting Gentsesteenweg) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (kindervluchtingen in de schoolinstellingen) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (gemeentelijke initiatieven – herdenkingen eeuwfeest 14-18) (.pdf)

25.02.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (borstkankerscreening)(.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (borstkankerscreening)(.pdf)

25.02.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (energieperformantie van verhuurde gemeentelijke woningen)(.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (energieperformantie gemeentelijke woningen)(.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de mondelinge vraag van dhr Vande Weyer (kadaster van de eigendommen van het OCMW) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de mondelinge vraag van dhr Vande Weyer (affectatie site Albert Laurent) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (gevolgen van de verhoging van het dreigingsniveau voor het budget van de politiezone) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (toegang voor de Gemeenteraadsleden tot de registers van het College)(.pdf)

26.11.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (preventiecommissie)(.pdf)

26.11.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (afvalpreventie).(.pdf)

26.11.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw.Van den Broucke (afvalvermindering).(.pdf)

26.11.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (EWLD) (.pdf)

26.11.2015 –Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke EWLD (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (veiligheid op de Schweitzerplein) (.pdf)

29.10.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (subsidiesysteem voot het lager onderwijs) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (subsidiesysteem voot het lager onderwijs) (.pdf)

29.10.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (wijzigingen aan het arbeidsreglement) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van en Broucke (wijzigingen aan het arbeidsreglement) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (veiligheid Schweitzerplein) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (afwezigheid middelbaar onderwijs) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (UNESCO school) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (vluchtelingen) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (gemeentelijke gebouwen en dienstenlokalen AMO) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (school Les Lilas) (.pdf)

18.06.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (film “handicap toi-même) (.pdf)

18.06.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (personen met een handicap) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (werken station) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (Gentsesteenweg) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie Polet (implementatie school) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van het fietsgebruik) (.pdf)

28.05.2015 – Motie van 17 mei 2015 van de fractie Ecolo-Groen betreffende de weigering van een fusieproject tussen de Gemeenten en de OCMW’s (.pdf)

28.05.2015 – Motie door de fractie Ecolo – Groen (fusie met het OCMW) (.pdf)

28.05.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van het fietsgebruik) (.pdf)

30.04.2015 – Motie (sluiting afrit 12) – Amendement.(.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord mondelinge vraag van dhr. Lurquin (APR minderjarigen 16 jaar) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord schriftelijke vraag van Mw. Van den Broucke (huurachterstallen) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (schoolinschrijvingen) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (pleintje voor de kerk) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (internationale vrouwendag) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (middelbaar onderwijs) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van de inwoners (omhakken van 20 bomen op Josse Goffinlaan) (.pdf)

26.03.2015 – Motie van dhr. Polet (Jongerengarantie) (.pdf)

26.03.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (internationale vrouwendag) (.pdf)

29.01.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (radicalisme) (.pdf)