Interpellaties – Mondelinge vragen en antwoorden – Motie

Sinds september 2016, consulteer de agenda’s, toelichtingsnota’s, interpellaties (en antwoorden) en registers van de Gemeenteraad, reglementen en berichten van het College, begroting en rekeningen, belastingen en retributies en verordeningen van de Burgemeester via EDITORIA, een platform voor de verspreiding van publicaties van gemeenten, regionale instellingen.

 

23.06.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (stedenbouwkundige perimeter van het Schweitzerplein) (.pdf)

23.06.2016 – Interpellatie van dhr. Dirk Moors (Housing First) – (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (Mobiliteitsplan van de Gemeente) (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (woningsfonds)(.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (opnieuw dynamisch maken activiteit commerciële knooppunten)(.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (afwezigheid schoolinstelling middelbaar onderwijs – verwerping antwoord Burgemeester) (.pdf)

26.05.2016 – Schriftelijke antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (rekeningen Franstalige openbare bibliotheek)(.pdf)

26.05.2016 – Antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (samenwerking SAB – Grand-dakar)(.pdf)

26.05.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het uitblijven van het arbeidsreglement)Uittreksel uit het register der beraadslagingen (.pdf)

26.05.2016 – Antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (.pdf)

26.05.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van duurzame mobiliteit)(.pdf)

26.06.2016  – Antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (.pdf)

28.04.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (middelbare school) (.pdf)

28.04.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Pollet ( berop bij de Raad van de State ingediend door Sint-Lamberchts-Woluwe) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (opzetten van een ondersteuned adviesmiddel en analyse van een “Overgangsgemeente”) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (bekledingen van de speelpleinen) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (verlichting Gentsesteenweg) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (kindervluchtingen in de schoolinstellingen) (.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (gemeentelijke initiatieven – herdenkingen eeuwfeest 14-18) (.pdf)

25.02.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (borstkankerscreening)(.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (borstkankerscreening)(.pdf)

25.02.2016 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (energieperformantie van verhuurde gemeentelijke woningen)(.pdf)

25.02.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (energieperformantie gemeentelijke woningen)(.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de mondelinge vraag van dhr Vande Weyer (kadaster van de eigendommen van het OCMW) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de mondelinge vraag van dhr Vande Weyer (affectatie site Albert Laurent) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (gevolgen van de verhoging van het dreigingsniveau voor het budget van de politiezone) (.pdf)

28.01.2016 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Vande Weyer (toegang voor de Gemeenteraadsleden tot de registers van het College)(.pdf)

26.11.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (preventiecommissie)(.pdf)

26.11.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (afvalpreventie).(.pdf)

26.11.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw.Van den Broucke (afvalvermindering).(.pdf)

26.11.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (EWLD) (.pdf)

26.11.2015 –Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke EWLD (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (veiligheid op de Schweitzerplein) (.pdf)

29.10.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (subsidiesysteem voot het lager onderwijs) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (subsidiesysteem voot het lager onderwijs) (.pdf)

29.10.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (wijzigingen aan het arbeidsreglement) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van en Broucke (wijzigingen aan het arbeidsreglement) (.pdf)

29.10.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (veiligheid Schweitzerplein) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Stassen (afwezigheid middelbaar onderwijs) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (UNESCO school) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (vluchtelingen) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (gemeentelijke gebouwen en dienstenlokalen AMO) (.pdf)

24.09.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (school Les Lilas) (.pdf)

18.06.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (film “handicap toi-même) (.pdf)

18.06.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (personen met een handicap) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (werken station) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (Gentsesteenweg) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie Polet (implementatie school) (.pdf)

28.05.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van het fietsgebruik) (.pdf)

28.05.2015 – Motie van 17 mei 2015 van de fractie Ecolo-Groen betreffende de weigering van een fusieproject tussen de Gemeenten en de OCMW’s (.pdf)

28.05.2015 – Motie door de fractie Ecolo – Groen (fusie met het OCMW) (.pdf)

28.05.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (het stimuleren van het fietsgebruik) (.pdf)

30.04.2015 – Motie (sluiting afrit 12) – Amendement.(.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord mondelinge vraag van dhr. Lurquin (APR minderjarigen 16 jaar) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord schriftelijke vraag van Mw. Van den Broucke (huurachterstallen) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (schoolinschrijvingen) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Boucq (pleintje voor de kerk) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van Mw. Van den Broucke (internationale vrouwendag) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Polet (middelbaar onderwijs) (.pdf)

26.03.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van de inwoners (omhakken van 20 bomen op Josse Goffinlaan) (.pdf)

26.03.2015 – Motie van dhr. Polet (Jongerengarantie) (.pdf)

26.03.2015 – Interpellatie van Mw. Van den Broucke (internationale vrouwendag) (.pdf)

29.01.2015 – Schriftelijk antwoord op de interpellatie van dhr. Lurquin (radicalisme) (.pdf)