Handel & premies voor handelaars

DE HANDELSCHEQUES IN SINT-AGATHA-BERCHEM!

Sinds oktober 2020 worden de gemeentelijke premies vervangen door handelscheques.
Meer weten ? Klik op de titel hierboven.

Help ons ons aanbod te verbeteren door hier onze enquête in te vullen

REGLEMENT M.B.T. DE TERRASSEN

Toestemming voor het innemen van de openbare ruimte door de horecaterrassen, de uitstallingen aan winkels en de sandwichborden en menudragers, beachflags en ander aanverwant meubilair met het oog op de vrijwaring van het comfort en de veiligheid van de voetgangers

De bezetting van de openbare ruimte door de horecaterrassen, de uitstallingen aan winkels en de sandwichborden en menudragers, beachflags en ander aanverwant meubilair is onderworpen aan een specifieke reglementering en is onderworpen aan een voorafgaande vergunning van de gemeentelijke overheid.

U vindt hier de volledige verordening. Deze treedt in werking op 1 mei 2022.

De aanvraag moet met behulp van het bijgevoegde formulier bij de handelsdienst worden ingediend:

Aanvraagformulier

De persoonsgegevens in dit document worden uitsluitend door de Sint Agatha Berchem Gemeente verwerkt met het oog op de vervulling van de taken die haar zijn toevertrouwd in het kader van de verordening betreffende de Reglement betreffende de bezetting van de openbare ruimte door de terrassen van horecazaken, de uitstallingen van winkels, de schragen en menukaarthouders, beachflags en ander aanverwant meubilair. Zij worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt. Het wordt alleen doorgegeven in het kader van de verwerking van aanvraagdossiers Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan personen buiten de Sint Agatha Gemeente wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor de verwerking van het dossier.

 Elke persoon van wie de gegevens worden verwerkt, kan persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen door een verzoek per post te sturen naar het volgende adres: 33, Koning Albertlaan – 1082 Sint-Agatha-Berchem –of per e-mail aan: dpo@berchem.brussels

PRAKTISCHE INFORMATIE :

Dienst  Handel
02/563 59 03
Gandsesteenweg, 1158
commerce_handel@berchem.brussels

EEN SUBSIDIE VOOR EERSTE VESTIGING VOOR ZELFSTANDIGEN

Een nieuwe activiteit in de steigers zetten, houdt voor een startende zelfstandige heel wat kosten in. Het oprichten, vernieuwen en bevorderen van lokale handel ligt Sint-Agatha-Berchem altijd al na aan het hart.
Met het oog op het aanzwengelen van de economische activiteit binnen de gemeente heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om vanaf 1 april 2014 ‘jonge’ ondernemers een hart onder de riem te steken met de toekenning van een premie voor eerste vestiging voor zelfstandigen. Er kan dus een premie worden toegekend van € 1.500 aan alle nieuwe ondernemers die hun activiteit  opstarten op  het  grondgebied  van  de  gemeente  (als  zelfstandige  of als zelfstandige bedrijfsleider of als bvba opgericht door één enkele natuurlijke persoon) en die voor minimum €3.000 beroepsinvesteringen hebben uitgevoerd.  Er  dient  te worden aangestipt dat om de lokale handel te bevorderen de bedrijfsleider zelf zijn activiteit in hoofdberoep moet uitoefenen of als enige vennoot binnen zijn bvba actief moet zijn. Op deze gemeentelijke premie van €1.500 wordt een toeslag van 1% toegekend, berekend op de waarde van de beroepsinvesteringen als starter, op het gedeelte dat €3.000 overschrijdt.

De maximale gemeentelijke premie bedraagt € 1.500.

Om van de premie te kunnen genieten moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan : zo moeten nieuwe zelfstandigen hun activiteit op het grondgebied van de gemeente uitoefenen en mag het  niet  gaan  om  een  bank  of  enige  andere  financiële  instelling,  noch om een  nachtwinkel, telefoonwinkel of discountwinkel en moet aan alle administratieve formaliteiten zijn voldaan.

Aanvraagformulier te downloaden (.pdf)

Meer weten?
Dienst  Handel  (tel:  02/563 59 03)  van  maandag  tot  vrijdag  van 09.00 tot 12.00.

PREMIE TER AANMOEDIGING VAN DE DIGITALE PROMOTIE VAN LOKALE HANDELSZAKEN

Hoe kan u uw klanten behouden ? Door ze een korting, promotie of geschenk te geven…
Niet makkelijk in tijden waarin digitalisering steeds prominenter wordt en waar electronische betalingen de norm worden.
Teneinde de digitale promotie te bevorderen wordt een premie voorgesteld aan de handelaars die investeren in een digitaal promotiemiddel.

Wat is een digitaal promotiemiddel?

Het is een online platform dat in staat stelt om een handelszaak digitaal vooruit te helpen op vlak van onder andere klantenkennis, koopgedrag, marketing, betalingen, promotiecampagnes, enz.  De efficiëntste manier om met klanten te communiceren.

De voordelen voor uw zaak en klanten:

  • U houdt uw klanten via mails op de hoogte van een promotie, opendeurdag of nieuw product;
  • De mogelijkheid om hun een digitale kortingsbon te sturen, dan komen ze sneller terug;
  • U kunt hen een digitale getrouwheidskaart voorstellen;
  • De klanten hebben de mogelijkheid om punten te sparen et om hun aankopen te betalen middels een unieke app;
  • Nieuwe klanten aantrekken door mails te sturen aan de gebruikers van het digitale getrouwheidsprogramma, die in de buurt winkelen en nog niet klant zijn bij u.

Hoe kunt u van de premie genieten?

Schrijf u in voor een digitaal promotieplatform.  Na ontvangst van uw factuur kan u het aanvraagformulier downloaden en het terugsturen naar de Gemeente.

Wie kan ervan genieten en op welk bedrag kan u aanspraak maken?

Berchemse handels- en horecazaken die investeren in een digitaal promotiemiddel kunnen de premie aanvragen.
De premie bedraagt de terugbetaling door de Gemeente van 50% van de aankoop-, installatie – of huurkosten van een digitaal promotiemiddel, met een maximum van €250,00 per handelszaak per jaar.
Het premieaanvraagdossier moet naar de Gemeente worden verstuurd binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. Het dossier moet bestaan uit het ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden (origineel of fotokopie van de nominatieve aankoop-, installatie – of huurfactuur, waarmee de gemaakte kosten bewezen worden, kopie van het betalingsbewijs, recto-verso fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager).

Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de dienst Handel terecht van maandag tot vrijdag ; van 09.00 tot 12.00 uur (tel:  02/563 59 03).

Aanvraagformulier betreffende de toekenning van een premie ter aanmoediging van de digitale promotie van lokale handelszaken.

INFORMATIE M.B.T. DE STEUN IN HET KADER VAN DE CORONAVIRUSCRISIS

Dernières mesures mises en place par le Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)

Laatste maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.pdf)

Als u een winkelier, verkoper, ondernemer, bedrijfsleider of zelfstandige bent, dan is deze informatie aan u gericht.

1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus:


https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Hieronder ook de bijlage bij de brief die aan de ondernemingen van de gemeente gestuurd werd:

Hulp aan de economische sector_25.03.2020 NL