Handel & premies voor handelaars

EEN SUBSIDIE VOOR EERSTE VESTIGING VOOR ZELFSTANDIGEN

Een nieuwe activiteit in de steigers zetten, houdt voor een startende zelfstandige heel wat kosten in. Het oprichten, vernieuwen en bevorderen van lokale handel ligt Sint-Agatha-Berchem altijd al na aan het hart.
Met het oog op het aanzwengelen van de economische activiteit binnen de gemeente heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om vanaf 1 april 2014 ‘jonge’ ondernemers een hart onder de riem te steken met de toekenning van een premie voor eerste vestiging voor zelfstandigen. Er kan dus een premie worden toegekend van € 750 aan alle nieuwe ondernemers die hun activiteit  opstarten op  het  grondgebied  van  de  gemeente  (als  zelfstandige  of als zelfstandige bedrijfsleider of als bvba opgericht door één enkele natuurlijke persoon) en die voor minimum €3.000 beroepsinvesteringen hebben uitgevoerd.  Er  dient  te worden aangestipt dat om de lokale handel te bevorderen de bedrijfsleider zelf zijn activiteit in hoofdberoep moet uitoefenen of als enige vennoot binnen zijn bvba actief moet zijn. Op deze minimale gemeentelijke premie van €750 wordt een toeslag van 1% toegekend, berekend op de waarde van de beroepsinvesteringen als starter, op het gedeelte dat €3.000 overschrijdt.

De maximale gemeentelijke premie bedraagt € 1.000.

Om van de premie te kunnen genieten moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan : zo moeten nieuwe zelfstandigen hun activiteit op het grondgebied van de gemeente uitoefenen en mag het  niet  gaan  om  een  bank  of  enige  andere  financiële  instelling,  noch om een  nachtwinkel, telefoonwinkel of discountwinkel en moet aan alle administratieve formaliteiten zijn voldaan.

 

Aanvraagformulier te downloaden (.pdf)

Meer weten?
Dienst  Handel  en  Festiviteiten  (tel:  02/464.04.50)  van  maandag  tot  vrijdag  van 09.00 tot 12.00.

PREMIE VOOR DE RENOVATIE EN VERFRAAIING VAN DE TERRASSEN EN WINKELPUIEN VAN DE HANDELSZAKEN

Na de vernieuwing van het Schweitzerplein en, recenter, het Sint-Agathavoorplein, wenst de gemeente de lokale handelaars een duwtje in de rug geven om hen te helpen in hun economische ontwikkeling via een premie voor de renovatie en verfraaiing van hun terrassen en winkelpuien.

Teneinde een harmonieus geheel uit te bouwen voor de commerciële kernen die het hart van de gemeente vormen en ook om u te helpen bij de keuze van de inrichting werd een leidraad (.pdf) uitgewerkt

Wie kan van de premie genieten?

 Handels- en horecazaken – gevestigd op het Schweitzerplein en op het Sint-Agathavoorplein – die wensen te investeren in de herniewing van hun winkelpuien (uithangbord, zonnetent, decoratie, verlichting van etalage) en/of verfraaiing van hun terrassen (tafels, stoelen, parasols, zonneweringen, schermen, plantenbakken, verlichtingstoestellen).

Op welk bedrag kan u aanspraak maken?

De toegekende premie stemt overeen met het werkelijk bedrag van de gedane investeringen zonder BTW met een maximum van € 5.000 par handelszaak.

Hoe kunt u van de premie genieten?

 • Kijk na in het uittreksel van de beraadslaging (.pdf) of uw handelszaak zich in de perimeter van het Schweitzer-en Kerkvoorplein bevindt;
 • Vul het aanvraagformulier (.pdf) in ;
 • Voeg er de nodige documenten toe :
  • Investeringen werden gedaan tussen 01/01/2018 en 31/03/2019 :
   • een recto/verso kopie van de identiteitskaart, alsmede een afdruk van de inhoud van de chip
   • een origineel of fotokopie van de nominatieve factuur van de gedane werken
   • een kopie van het betalingsbewijs
  • Investeringen zijn voorzien in de komende maanden :
   • een recto/verso kopie van de identiteitskaart, alsmede een afdruk van de inhoud van de chip
   • een beknopte omschrijving van de uit te voeren werken
   • een offerte

OPGELET :

De aanvraag voor de premie moet ten laatste op 15 september 2018 ingericht worden aan het College van Burgemeester en Schepen.

De aanvraag tot uitbetaling van de premie moet ten laatste op 30 april 2019 ingericht worden aan het College van Burgemeester en Schepen.

PREMIE TER AANMOEDIGING VAN DE DIGITALE PROMOTIE VAN LOKALE HANDELSZAKEN

Hoe kan u uw klanten behouden ? Door ze een korting, promotie of geschenk te geven…
Niet makkelijk in tijden waarin digitalisering steeds prominenter wordt en waar electronische betalingen de norm worden.
Teneinde de digitale promotie te bevorderen wordt een premie voorgesteld aan de handelaars die investeren in een digitaal promotiemiddel.

Wat is een digitaal promotiemiddel?

Het is een online platform dat in staat stelt om een handelszaak digitaal vooruit te helpen op vlak van onder andere klantenkennis, koopgedrag, marketing, betalingen, promotiecampagnes, enz.  De efficiëntste manier om met klanten te communiceren.

De voordelen voor uw zaak en klanten:

 • U houdt uw klanten via mails op de hoogte van een promotie, opendeurdag of nieuw product;
 • De mogelijkheid om hun een digitale kortingsbon te sturen, dan komen ze sneller terug;
 • U kunt hen een digitale getrouwheidskaart voorstellen;
 • De klanten hebben de mogelijkheid om punten te sparen et om hun aankopen te betalen middels een unieke app;
 • Nieuwe klanten aantrekken door mails te sturen aan de gebruikers van het digitale getrouwheidsprogramma, die in de buurt winkelen en nog niet klant zijn bij u.

Hoe kunt u van de premie genieten?

Schrijf u in voor een digitaal promotieplatform.  Na ontvangst van uw factuur kan u het aanvraagformulier downloaden en het terugsturen naar de Gemeente.

Wie kan ervan genieten en op welk bedrag kan u aanspraak maken?

Berchemse handels- en horecazaken die investeren in een digitaal promotiemiddel kunnen de premie aanvragen.
De premie bedraagt de terugbetaling door de Gemeente van 50% van de aankoop-, installatie – of huurkosten van een digitaal promotiemiddel, met een maximum van €250,00 per handelszaak per jaar.
Het premieaanvraagdossier moet naar de Gemeente worden verstuurd binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. Het dossier moet bestaan uit het ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden (origineel of fotokopie van de nominatieve aankoop-, installatie – of huurfactuur, waarmee de gemaakte kosten bewezen worden, kopie van het betalingsbewijs, recto-verso fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager).

Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de dienst Handel & Festiviteiten terecht van maandag tot vrijdag ; van 09.00 tot 12.00 uur (tel:  02/464 04 50).

Aanvraagformulier betreffende de toekenning van een premie ter aanmoediging van de digitale promotie van lokale handelszaken.

 

BEVEILIGING VAN DE HANDELSZAKEN

€ 150 voor handelaars die aansluiten bij het “Telepolitie Vision” systeem.

“Telepolitie Vision” is een eenvoudig en efficiënt videobewakingssysteem. Via het systeem worden bij een overval op een handelszaak de beelden van de bewakingscamera rechtstreeks naar de dispatching van de politie doorgestuurd.

Om onze handelaars te helpen en aan te moedigen om zich tegen potentiële aanvallers te wapenen heeft het College van Burgemeester en Schepenen op 28 mei de Gemeenteraad voorgesteld om een premie ter aanmoediging van de installatie van het “Telepolitie Vision” systeem goed te keuren.  De premie ten belope van € 150,00 dekt de installatiekosten van het “Telepolitie Vision” systeem voor handelaars die de oplossing onderschrijven.  Volgens de door het Politiecollege gehanteerde definitie gaat het daarbij om volgende handelszaken: ziekenfondsen, krantenwinkels, apotheken, artsen- en medische praktijken, juweliers en horlogemakers, opticiens en fotografen, computer- en telecommunicatiewinkels, winkels met elektrische huishoudapparatuur, wisselagenten, verzekeringskantoren en wedkantoren, kruidenierszaken en minisupermarkten, evenals kansspelinrichtingen en horecazaken die – en enkel zij – daartoe uitdrukkelijk een verzoek dienen in te dienen bij het Politiecollege.

Om de premie te kunnen genieten moet de aanvraag worden gericht aan het Gemeentebestuur – Dienst Handel en Festiviteiten – binnen een termijn van vijf maanden na ontvangst van de factuur met betrekking tot de installatie.  Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de betrokken dienst (tel.:  02/464 04 50) van maandag tot vrijdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur.

Downloaden hier het aanvraagformulier (.pdf) voor de installatie van het Telepolice systeem.

Info: www.telepolice.be