Planning

De planning van de ingrepen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de openbare ruimte wordt aangestuurd door wat er wordt bepaald in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. Dat plan wordt permanent opgevolgd waarbij de verschillende kaarten vaak worden aangepast. Het zijn dan ook zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren van het uitrustingsniveau van de gemeente. De belangrijkste kaarten zijn samengebracht in de Gemeentelijke Atlas.

Ontdek de kaarten van de gemeentelijke atlas (weldra).