Nieuwe secundaire scholen

Uitstekend nieuws voor alle franstalige leerlingen van de gemeente

2 nieuwe scholen openen 10 klassen voor het eerste middelbaar in september 2017

Het gaat hier om een uniek project dat is gegroeid uit de buitengewone samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, de gemeente Sint-Agatha-Berchem, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de ULB en de vzw L’Ecole Ensemble.

Uit dit partnerschap groeide de vzw Pouvoir Organisateur Pluriel (POP) waarbij twee scholen de deuren openen:

De École Secondaire Plurielle Karreveld, Gentsesteenweg 615, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
MIVB: tram 82 halte Van Zande of tram 19, bus 20 en 87

De École Secondaire Plurielle Maritime, Jean Dubrucqlaan 175, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
MIVB: metro Belgica, bus 14 en 15, tram 51

Het pedagogische project van de POP scholen gaat uit van neutraliteit en actieve pedagogie. De scholen zijn dan ook toegankelijk voor alle leerlingen; ongeacht hun socioculturele achtergrond.

  • Zelfontplooiing van de leerlingen is gegarandeerd daar ze zelf meester zijn van hun leerproces. Kennis, vaardigheden en competentie zijn hun dan ook eigen.
  • Leerlingen en leerkrachten werken samen aan interdisciplinaire projecten.
  • De actieve pedagogie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen volgens de eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Leerlingen die het moeilijker hebben, worden permanent geholpen (huiswerkschool, bijscholing, …)
  • De school houdt de vinger aan de pols van de maatschappij en biedt de leerlingen de mogelijkheid om extra inzichten te verwerven (nieuwsduiding, aanleren van burgerzin, wekelijkse leerlingenraad, …)
  • Het pedagogisch en didactisch team is bijzonder dynamisch en sterk geïnteresseerd in het schoolproject en wordt continu bijgespijkerd. Het team wil dan ook hand in hand samenwerken met de ouders, de basisscholen en het verenigingsleven binnen de gemeente.

École Secondaire Plurielle Karreveld

Omwille van de geografische nabijheid vinden wellicht tal van leerlingen uit onze wijkscholen de weg naar de École Secondaire Plurielle Karreveld.

Voordelen voor de leerlingen: uitzonderlijk gebouw, nieuw dynamisch en gemotiveerd team, sociale en culturele mix, leren via projecten.

Inschrijvingen: Vermeld École Secondaire Plurielle Karreveld of École Secondaire Plurielle Maritime als eerste keuze op het unieke inschrijvingsformulier van de Franse Gemeenschap dat in januari 2017 aan je kind via de basisschool wordt meegegeven. Meer weten? Neem contact op met de directeur van de lagere school van je kind.

Infosessies om 19u op 7 februari aan het communautaire centrum Maritime, Vandenboogaerdestraat 93 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek voor de school Maritime
en op 9 februari aan school Karreveld, Gentsesteenweg 615.

Website in aanbouw: www.POP.be