Interpellatierecht van de inwoners tijdens de Gemeenteraad

U wilt de aandacht van de verantwoordelijke politici op een bepaald onderwerp vestigen?  Dat is perfect mogelijk!

Een nieuwe verordening tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht in de procedure voor de interpellaties van inwoners.

Een van de nieuwigheden is dat het College voortaan bevoegd is om te oordelen over de ontvankelijkheid van een interpellatie en kan beslissen om ofwel de interpellatie door te verwijzen naar de gemeenteraad, ofwel een burgerbemiddeling te organiseren met de ondertekenaars om samen tot een oplossing te komen voor een kwestie die onder de bevoegdheid van de gemeente valt.

Na afloop van de bemiddeling stelt het College een verslag op dat openbaar wordt gemaakt.

Hieronder vindt u de verslagen van de bemiddelingen : 

InterpellatieOnderwerpDatum van de bemiddelingVerslag
Inwoners van de wijk
Kweeperenboom
Vraag naar maatregelen
tegen onveiligheid
26/03/24PV (.pdf)