Aanplantingen en snoeien

Op welke afstand mag men een boom, struik of haag planten?

De minimumafstand tussen de aanplanting en het aanpalende perceel bedraagt 2 m voor hoogstammige bomen en 0,50 m voor laagstammige bomen, struiken of hagen  (art. 30 en 35, V.W. ).

Wie moet of mag en boom snoeien?

De eigenaar blijft verantwoordelijk om zijn bomen en aanplantingen te snoeien.
De eigenaar van een perceel waar de takken van een niet-mandelige boom overhangen kan eisen dat deze takken worden gesnoeid. Hij mag ze echter niet zelf snoeien zonder instemming van de buur.

Er is geen enkele reglementaire hoogtegrens voor bomen. Niettemin, beperken sommige voorschriften van een B.B.P.  of van een verkaveling deze hoogte. Soms zal het beplanten van bomen invoortuinzones zelfs verboden worden.

Om een boom te mogen vellen:
  • Als u een hoogstammige boom wenst vellen is een stedenbouwkundige vergunning steeds vereist. De aanvraag moet vooraf bij de dienst Stedenbouw van de gemeente ingediend worden.
  • Als er geen vergunning bestaat zal het vellen alse en stedenbouwkundige overtreding beschouwd worden et het voorwerp van een strafmaatregel maken.

Meer weten? dienst Stedenbouw 02/464.04.99 of 02/464.04.12